Zgodnie z uchwałą Senatu PW 114/XLIX/2017 z dnia 21.06.2017 r. oraz Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji na Twórcach ciąży obowiązek zawiadomienia o wytworzeniu Dobra Intelektualnego i możliwości komercjalizacji rezultatów prowadzonych badań.

Naukowcy Politechniki Warszawskiej, którzy chcą dokonać oceny możliwości komercjalizacji swojej technologii, umieścić swój pomysł w bazie technologii, poszukują inwestorów kapitałowych i branżowych lub poszukują rozwiązań biznesowych dla swojej technologii, mogą wypełnić formularz Karta Technologii Wstępna – Formularz i zgłosić się do biura DOWI CZIiTT PW.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Ochrony Własności Intelektualnej
dowi.cziitt@pw.edu.pl