Aktualności

>> Czytaj

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo, Zespół CZIiTT PW życzy Państwu słonecznych, pogodnych i radosnych Świąt Wi...

PO WER dla kompetencji. Jak wspierać szkolnictwo wyższe?

Jednym z najważniejszych wyzwań dla szkolnictwa wyższego jest dostosowanie oferty programowej ucz...

Badanie pracowników Politechniki Warszawskiej dot. Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Rok 2019 jest dla Politechniki Warszawskiej szczególnie ważnym okresem planowania i wdrażani...

Partnerzy