Aktualności

>> Czytaj

Goście panelu ekspertów „Współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi oraz Centrami Transferu Technologii a M.St. Warszawa”

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW (na zlecenie Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołeczneg...

Oferta pracowni badań fokusowych

Komfortowa przestrzeń do badań – zapraszamy! Dział Badań i Analiz CZIiTT PW oferuje wygodną i...

Realizacja badania Bilans kompetencji

Bilans kompetencji to badanie realizowane w projektach „NERW PW”, „NERW 2 PW” oraz „Preink...

Partnerzy