Aktualności

>> Czytaj

Wpływ epidemii COVID-19 na funkcjonowanie gmin oraz miast na prawach powiatu

W projekcie GOSPOSTRATEG – Mazovia 2.0. zespół badawczy podjął się dodatkowych działań, aby...

Europejskie startupy i MŚP w dobie COVID-19

COVID-19 wpłynął na funkcjonowanie firm, zespołów i pracowników. Świat biznesu wygląda dziś...

Nowy projekt. Wycena – przygotowanie firmy pod inwestycje kapitałowe.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu grantowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Inno...

Partnerzy