Aktualności

>> Czytaj

NERW PW: Szkolenia specjalistyczne dla kadry kierowniczej i administracyjnej

Dział Wsparcia Edukacji zakończył pierwszą edycję szkoleń specjalistycznych dla kadry kierowni...

Kick-off meeting dla projektu „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3” – GOSPOSTRATEG

Przez najbliższe dwa lata będą trwały intensywne prace badawcze dotyczące kluczowych czynników...

Efektywna współpraca biznesu z nauką. 26 lutego odbędzie się konferencja pt.” Efektywna w...

Partnerzy