Nauka z Biznesem

Pod takim hasłem działa Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Razem tworzymy jedną całość, a naszą rolą jest:

  • wspieranie pracowników naukowych, twórców, a także studentów w przejściu drogi od innowacyjnych wynalazków i technologii tworzonych na uczelni do ich wdrożenia na potrzeby biznesu,
  • promocja przedsiębiorczości technologicznej jako jednej ze ścieżek rozwoju kompetencji pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni,
  • inicjowanie szeroko rozumianej współpracy różnych środowisk na rzecz lepszej przyszłości i nowoczesnego świata,
  • wspieranie Władz Uczelni w podejmowaniu decyzji opartych na danych i analizach,
  • wspieranie realizacji projektów strategicznych PW (organizacja i administracja, wsparcie badaniami i doświadczeniem).

CZIiTT PW jest multidyscyplinarnym ośrodkiem wspierającym inicjowanie oraz realizację projektów naukowych i badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach.

Wspiera także rozwijanie kompetencji w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi, a także innowacyjnej dydaktyki oraz przedsiębiorczości akademickiej.


Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest uczelnianym centrum kompetencyjnym dla usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.