Aktualności

>> Czytaj

Design Thinking Week Warsaw 2017

I have a dream  Tegoroczna, trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Myślenia Projektowego – De...

Technologie informatyczne w usługach prawnych – szanse i ryzyka

Spotkanie z cyklu Ekosystem Innowacyjności Politechniki Warszawskiej Prelegenci: prof. H. Rybiński...

Rekrutacja na Kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia realizowany w semestrze letnim 2016/2017 r. w ramach projektu „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”

Kurs realizowany przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX, ma na celu podn...

Partnerzy