Aktualności

>> Czytaj

Panel ekspertów „Współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi oraz Centrami Transferu Technologii a M.St. Warszawa”

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW (na zlecenie Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołeczneg...

Wyniki badania: Osoby z niepełnosprawnością w Politechnice Warszawskiej

Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego przez badaczy z naszego Działu Badań i Analiz. Jego ...

Success Stories, czyli historie sukcesu absolwentów Politechniki Warszawskiej – poszukujemy absolwentów

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW realizuje badanie dotyczące budowania narracji o absolwentach, kt...

Partnerzy