Aktualności

>> Czytaj

Jak efektywnie inwestować w innowacje?

Trendy i wyzwania w mechanizmach finansowania innowacji technologicznych. Które technolog...

Kick-off meeting dla projektu „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3” – GOSPOSTRATEG

Przez najbliższe dwa lata będą trwały intensywne prace badawcze dotyczące kluczowych czynników...

Efektywna współpraca biznesu z nauką. 26 lutego odbędzie się konferencja pt.” Efektywna w...

Partnerzy