Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Pomoc de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na usługi badawcze w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Oferujemy pomoc de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw jest możliwa dzięki współfinansowaniu kosztów ze środków publicznych w formie pomocy de minimis. W ten sposób korzystanie z zasobów Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW jest korzystniejsze cenowo, a przez to bardziej dostępne również dla sektora MŚP. Zapraszamy do skorzystania z usług badawczych na warunkach preferencyjnych w zakresie:

Nazwa badania Cena rynkowa
1.       Badania focusowe od 400,00 zł + 23%VAT

(w zależności od zakresu badania)

2.       Konsultacje koncepcji badań społecznych
3.       Wsparcie techniczne w systemie ankietowym LimeSurvey
4.       Projektowanie i konsultacja kwestionariuszy badań
5.       Projekt i implementacja ankiet internetowych.
6.       Testowanie i pilotaż projektu ankiety internetowej
7.       Podstawowa analiza i statystyki opisowe
8.       Projekty związane z wizualizacją danych.
9.       Przygotowanie prezentacji wyników badań – opracowanie syntezy raportu
10.    Inne

 

  1. Wartość pomocy de minimis udzielonej przez CZIiTT PW może wynieść do 95% ceny rynkowej.
  2. Aby skorzystać z pomocy de minimis na usługę badawczą wypełnij formularz, w którym przedstawisz swoje potrzeby w zakresie realizacji badania.
  3. Po uzgodnieniu z przedstawicielem DBA ostatecznego zakresu i wartości usługi poprosimy o dostarczenie następujących dokumentów formalnych:
    1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – dostępny na stronie https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-organizacyjny/do-pobrania/
    2. Oświadczenie o pomocy de minimis dostępne na stronie https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-organizacyjny/do-pobrania/ ;
    3. Oświadczenia przedsiębiorcy o statusie i przychodach (załącznik).

Wzór umowy na usługę badawczą realizowaną na warunkach preferencyjnych (tutaj).

Ponadto informujemy, iż wykluczeniu ze wsparcia ceną preferencyjną na usługi badawcze realizowane przez CZIiTT PW podlegają podmioty wskazane w Artykule 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. .:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań CZIiTT oraz do podjęcia z nami współpracy!

Post Author: dariusz.parzych