Pomoc de minimis

Wzór formularza oraz oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (do pobrania)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)

Oświadczenie o pomocy de minimis