Kariera

Tutaj znajdziesz oferty pracy oraz propozycje staży/praktyk w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, napisz lub zadzwoń do Moniki Kubalewskiej: monika.kubalewska@pw.edu.pl; tel 22 234 59 89.

Proces rekrutacji przebiega w kilku etapach, ponieważ chcemy, aby osoby zasilające nasz zespół nie tylko zaprezentowały swoje umiejętności i wiedzę, ale także mogły się zapoznać z aktualnymi zadaniami
i projektami, które prowadzi Centrum.

REFERENT/SPECJALISTA ds. FINANSOWYCH CENTRUM ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI I TRANSFEREM TECHNOLOGII

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta/specjalisty ds. finansowych w wymiarze pełnego etatu w Dziale Organizacyjnym w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (umowa na zastępstwo).

Zakres obowiązków na stanowisku: 

 • przygotowywanie pism kadrowych i współpraca z Biurem Spraw Osobowych PW (BSO PW) w zakresie spraw pracowniczych,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją urlopów, zwolnień lekarskich i szkoleń BHP pracowników Centrum,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw pracowniczych dla BSO PW,
 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników Centrum zatrudnionych na podstawie umów cywilno–prawnych oraz zgłaszanie do wyrejestrowania ich z ubezpieczenia po rozwiązaniu umowy,
 • pełnienie roli Operatora Ewidencji Czasu Pracy oraz Operatora Ewidencji UCP
  w systemie SAP HR;
 • przygotowywanie i akceptacja wniosków premiowych oraz wniosków o zwiększone wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w jednostce,
 • prowadzenie spraw administracyjno-biurowych.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie średnie/wyższe,
 • 3-letni staż pracy (przy ubieganiu się o stanowisko specjalisty ds. finansowych),
 • dobra znajomość przepisów prawa pracy,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, a zwłaszcza programów Word, Excel, Outlook,
 • doświadczenie w pracy związane z prowadzeniem spraw pracowniczych,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność (wysoki poziom empatii oraz kultury osobistej, cierpliwość),
 • samodzielność i samodyscyplina,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • doświadczenie w pracy w szkole wyższej,
 • znajomość pracy w systemie SAP HR,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • umowę na zastępstwo,
 • pracę w ciekawym rozwojowym środowisku uczelnianym,
 • pracę w wiodącym ośrodku wsparcia transferu technologii i komercjalizacji w Polsce,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz udział w ciekawych projektach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny)
drogą mailową na adres: monika.kubalewska@pw.edu.pl w terminie do 08.02.2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922).

Referent/specjalista ds. finansowych – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta/specjalisty ds. finansowych w wymiarze pełnego etatu w Dziale Organizacyjnym w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • prowadzenie bieżących spraw związanych z rozliczeniami ponoszonych wydatków,
 • udział w prowadzeniu dokumentacji finansowej projektu,
 • weryfikacja sprawozdań jednostek organizacyjnych PW,
 • udział w przygotowaniu wniosków o płatność/raportów  w zakresie finansowym i sprawozdawczym, na podstawie dokumentów finansowo-księgowych w ramach zadań projektowych prowadzonych przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej oraz inne jednostki organizacyjne PW w zakresie realizacji projektów,
 • weryfikacja ewidencji i rozliczania czasu pracy osób, których wynagrodzenie jest dofinansowane z kosztów projektów w PW/z kosztów jednostki,
 • monitoring realizacji projektów pod kątem zgodności z „Wytycznymi”,
 • prowadzenie spraw administracyjno-biurowych.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letni staż pracy (przy ubieganiu się o stanowisko specjalisty ds. finansowych),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, a zwłaszcza programów Word, Excel, Outlook,
 • mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych lub europejskich,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność (wysoki poziom empatii oraz kultury osobistej, cierpliwość),
 • samodzielność i samodyscyplina,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • mile widziana znajomość programu SL2014,
 • mile widziana znajomość programu SAP HR, SAP FI,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na wyższej uczelni,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • umowę na czas określony (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny);
 • pracę w ciekawym rozwojowym środowisku uczelnianym;
 • pracę w wiodącym ośrodku wsparcia transferu technologii i komercjalizacji w Polsce;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz udział w ciekawych projektach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny)
drogą mailową na adres: monika.kubalewska@pw.edu.pl,  w terminie do 31.01.2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Referent ds. finansowych – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. finansowych
w wymiarze pełnego etatu w Dziale Organizacyjnym w Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • udział w opracowywaniu zbiorczych wniosków o płatność (praca w SL2014),
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie bieżących spraw związanych z rozliczeniami ponoszonych wydatków,
 • udział w prowadzeniu dokumentacji finansowej projektu,
 • weryfikacja sprawozdań jednostek organizacyjnych PW,
 • prowadzenie spraw administracyjno-biurowych.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie średnie/wyższe,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, a zwłaszcza programów Word, Excel, Outlook,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • komunikatywność (wysoki poziom empatii oraz kultury osobistej, cierpliwość),
  • samodzielność i samodyscyplina,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • mile widziane doświadczenie w pracy na wyższej uczelni.

Oferujemy:

 • umowę na czas określony (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny),
 • pracę w ciekawym rozwojowym środowisku uczelnianym,
 • pracę w wiodącym ośrodku wsparcia transferu technologii i komercjalizacji w Polsce,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz udział w ciekawych projektach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny)
drogą mailową na adres: monika.kubalewska@pw.edu.pl,  w terminie do 31.01.2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.