Kariera

Tutaj znajdziesz oferty pracy oraz propozycje staży/praktyk w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Samodzielny referent / specjalista ds. projektów edukacyjnych – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty ds. projektów edukacyjnych w wymiarze pełnego etatu w Dziale Wsparcia Edukacji Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Osoba zatrudniona zaangażowana będzie w realizację zadań Działu, w szczególności w realizację projektów edukacyjnych we współpracy z innymi jednostkami uczelni.
W zakresie obowiązków znajdą się m.in. prowadzenie spraw organizacyjnych bezpośrednio realizowanych zadań oraz prowadzenie ich dokumentacji, monitoring zadań realizowanych przez inne jednostki w ramach wspólnie realizowanych projektów, sprawozdawczość, a także opracowywanie i uczestnictwo w realizacji projektów oraz innych działań wspierających rozwój edukacji będących w zakresie zadań działu.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe;
 • bardzo dobra obsługa komputera, znajomość oprogramowania MS Office;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych lub europejskich, w szczególności mile widziane doświadczenie w zakresie projektów edukacyjnych;
 • znajomość dokumentacji dotyczącej zasad realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • komunikatywność (wysoki poziom empatii oraz kultury osobistej, cierpliwość);
 • samodzielność i samodyscyplina;
 • umiejętność wyszukiwania, weryfikacji i analizy informacji.

Mile widziane/pożądane:

 • ukończone studia podyplomowe, kursy lub szkolenia z zakresu zarządzania projektami;
 • znajomość systemów SOWA, SL2014;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Oferujemy:

 • umowę na czas określony (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny);
 • pracę w ciekawym rozwojowym środowisku uczelnianym;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz udział w ciekawych projektach;
 • możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz oferty socjalnej skierowanej do pracowników Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV i listu motywującego uzasadniającego chęć podjęcia zatrudnienia w Dziale Wsparcia Edukacji CZIiTT PW) wyłącznie drogą mailową na adres: rafal.ruzik@pw.edu.plw terminie do 15.12.2019 r.

Prosimy o wyraźne wskazanie w CV lub liście motywacyjnym informacji świadczących o posiadaniu przez kandydata wiedzy z zakresu tematyki dotyczącej funduszy strukturalnych oraz doświadczenia w realizacji projektów, a także wskazanie stanowiska pracy, na którym taką wiedzę/doświadczenie nabył (opis stanowiska pracy/zakres czynności służbowych).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.