Kariera

Tutaj znajdziesz oferty pracy oraz propozycje staży/praktyk w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, napisz lub zadzwoń do Moniki Kubalewskiej: monika.kubalewska@pw.edu.pl; tel 22 234 59 89.

Proces rekrutacji przebiega w kilku etapach, ponieważ chcemy, aby osoby zasilające nasz zespół nie tylko zaprezentowały swoje umiejętności i wiedzę, ale także mogły się zapoznać z aktualnymi zadaniami
i projektami, które prowadzi Centrum.

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PATENTÓW I LICENCJI CENTRUM ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI I TRANSFEREM TECHNOLOGII

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. obsługi licencji
i
patentów w wymiarze pół etatu w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

W pierwszym okresie zatrudnienia zakładamy realizację przez osobę zatrudnioną na proponowanym stanowisku wybranych postępowań w zakresie ochrony patentowej. Docelowo (po ok. 6-9 miesiącach) do zadań osoby na proponowanym stanowisku należeć będzie przygotowanie propozycji regulacji oraz procedur w zakresie procesu ochrony własności intelektualnej, jak również przygotowywanie i prowadzenie tematycznych szkoleń dla twórców rozwiązań.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Wsparcie zespołów naukowych Politechniki Warszawskiej w procesie ochrony praw własności intelektualnej rozwiązań (technologii) powstałych w Politechnice Warszawskiej (PW);
 • Współpraca z Kancelarią Rzeczników Patentowych oraz Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. (spółką celową PW), jak również innymi jednostkami organizacyjnymi w uczelni (np.: Biuro Organizacyjno-prawne, Kwestura, itd.) zaangażowanymi w proces ochrony praw własności intelektualnej
  w PW;
 • Prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw własności intelektualnej, w tym m.in.:
 • badanie czystości oraz zdolności patentowej technologii rozwijanych w Politechnice Warszawskiej;
 • przygotowywanie założeń do opisów zgłoszeń patentowych wynalazków, we współpracy z twórcami oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi urzędami,
 • przygotowanie raportów z badań patentowych;
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (urzędami patentowymi, kancelariami patentowymi oraz niezależnymi ekspertami, itd.) w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej w uczelni.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk technicznych lub ścisłych (m.in.: chemia, inżynieria budowlana, elektronika, itp.);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem);
 • Udział w aplikacji rzeczniowskiej lub bycie w trakcie zdobywania uprawnień rzecznika patentowego;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu zgłoszeń patentowych z zakresu nauk technicznych i ścisłych.

Oferujemy:

 • umowę na czas określony (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny);
 • pracę w ciekawym rozwojowym środowisku uczelnianym;
 • pracę w wiodącym ośrodku wsparcia transferu technologii i komercjalizacji w Polsce;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz udział w ciekawych projektach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CVlistu motywującego uzasadniającego chęć podjęcia zatrudnienia w CZIiTT PW) wyłącznie drogą mailową na adres: monika.kubalewska@pw.edu.pl, w terminie do 02.08.2018 r.

Prosimy o wyraźne wskazanie w CV lub liście motywacyjnym informacji świadczących
o posiadaniu przez kandydata wiedzy z zakresu tematyki dotyczącej funduszy strukturalnych oraz doświadczenia w realizacji projektów, a także wskazanie stanowiska pracy, na którym taką wiedzę/doświadczenie nabył (opis stanowiska pracy/zakres czynności służbowych).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922).