Warsztat Badacza

Znalezione obrazy dla zapytania nerw pw

Opis projektu:

Projekt NERW 2 PW stanowi kontynuację projektu NERW PW. Wspólnym celem obu projektów jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja Projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.

 

Zad. nr 20 Warsztat badacza i kształcenie interdyscyplinarne doktorantów innowacyjne programy kształtowania kompetencji młodych badaczy

Moduły:

Przedsiębiorczość i komercjalizacja wyników badań naukowych (2 ECTS) – zajęcia prowadzone w j. angielskim

START ZAJĘĆ: 4 marca godzina 16:15. Zajęcia przewidują 15 spotkań po 3 godziny w terminach środowych.

Informacje organizacyjne co do sali zostaną przesłane zapisanym uczestnikom – miejsce realizacji zależy od liczby zapisanych – lokalizacja to Gmach Główny PW lub CZIiTT PW.

Zapisy: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/522722?lang=pl

Celem przedmiotu jest lepsze poznanie siebie i odkrycie swoich motywacji do działania, poznanie i zrozumienie podstaw przedsiębiorczości i istotnych elementów wpływających na sukces przedsiębiorcy i sukces firmy a przez to poznanie sposobu myślenia biznesowego i wykorzystanie tej wiedzy w celu budowy projektów naukowo-badawczych, komercjalizacji wyników badań naukowych i współpracy z biznesem a także budowy własnej firmy startup.

SYLABUS

 

Szybkie Eksperymentowanie (2 ECTS)

START ZAJĘĆ: 14 marca 11:00-19:00 ,15 marca 10:00 18:00 , 21 marca 10:00-18:00 ,22  marca 11:00-19-00

Informacje organizacyjne co do sali zostaną przesłane zapisanym uczestnikom – miejsce realizacji zależy od liczby zapisanych – lokalizacja to xLab WEiTI i CZIiTT PW.

Zapisy: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/647638?lang=pl

Celem przedmiotu jest przybliżenie doktorantom zagadnień związanych z praktycznymi aspektami szybkiego prototypowania z wykorzystaniem platform Arduino i Processing oraz technik druku przestrzennego. Zaprezentowane zostaną możliwości rozwiązywania problemów z wykorzystaniem tych platform w połączeniu z metodyką Design Thinking. Zajęcia obejmą również podstawy komputerowego projektowania modeli 3D, przygotowania wydruków, obsługi drukarek 3D w technologii FDM i obróbki końcowej wydruków (post-processing). W ramach części związanej z planowaniem eksperymentów zostanie przekazana podstawowa wiedza w tym zakresie i wykonane ćwiczenia związane z prowadzeniem badań eksperymentalnych pod kątem optymalizacji procesu, minimalizacji nakładu finansowego i ograniczenia niezbędnego nakładu pracy oraz czasu.

SYLABUS

 

————————————————————————————————————————————————–

Wprowadzenie do dydaktyki szkoły wyższej i nowoczesnych form kształcenia (2ects)

Wykład – 26 października (sobota) godz.9:00 – 12:30 + Wykład – 16 listopada (sobota) godz.9:00 – 12:30

sala 4.05 IV piętro CZIiTT

lub

Wykład – 5 listopada (wtorek) godz.15:00-19:30 + Wykład  – 19 listopada (wtorek) godz.15:00 -19:30

sala 4.05 IV piętro CZIiTT

zapisy: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/265296?lang=pl

Zajęcia warsztatowe (zapisy podczas zajęć wykładwych): 

E-learning, metody zdalnego nauczania, warsztaty (5h) – narzędzia ICT w nauczaniu dostępne na Politechnice Warszawskiej, zapoznanie z platformą oraz możliwościami jej zastosowania.

Warsztaty z emisji głosu (10h) – autoprezentacja, oddech do mówienia, fonacja, ćwiczenia z technik mowy.

Sylabus

 

Wprowadzenie do kształcenia w szkołach doktorskich i warsztatu badacza (1ects)

Wykład – sobota 26 października 13:15 – 16:45 + Seminarium i debata z zaproszonymi gośćmi – sobota: 23 listopada 13:15 – 16:45

sala 4.05 IV piętro CZIiTT

lub

Wykład – środa 6 listopada 15:00 – 18:30 + Seminarium i debata z zaproszonymi gośćmi – środa: 20 listopada 16:00

sala 4.05 IV piętro CZIiTT

zapisy: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/265296?lang=pl

Zajęcia warsztatowe (zapisy podczas zajęć wykładowych): 

Indywidualny Plan Badawczy oraz inne wymogi w szkole doktorskiej (2h) – spotkania dedykowane konkretnym szkołom doktorskim poświęcone przygotowaniu Indywidualnego Planu Badawczego oraz programom kształcenia.

Usługi informacyjne adresowane do doktorantów oraz wybrane naukowe i dydaktyczne źródła elektroniczne (2h) – zajęcia wykładowe z przedstawicielami Biblioteki Głównej PW dedykowane dla każdej ze szkół z doborem źródeł oraz informacji dedykowanych dla reprezentowanych dyscyplin.

Sylabus

 

Methodological aspects of technoscientific research (2ects) – zajęcia prowadzone w j. angielskim.

Wykład i ćwiczenia: 21 listopada (czwartek) godz. 8:15-12:00. Pozostałe terminy zajęć 28.11, 5.12, 12.12, 19.12, 16.01, 23.01, 30.01.

Informacje organizacyjne co do sali zostaną przesłane zapisanym uczestnikom – miejsce realizacji zależy od liczby zapisanych – lokalizacja to Gmach Główny PW lub CZIiTT PW.

zapisy: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/939894?lang=pl

The course is aimed at the development of intellectual skills necessary for consideration of methodological issues related to research practice, especially the skills necessary for resolving methodological dilemmas related to research activities and interdisciplinary communication, as well as at providing basic information concerning the philosophy of science and research methodology.

SYLABUS

Praktyczne aspekty zarządzania w nauce i biznesie (2 ects) – zajęcia prowadzone w j. angielskim

START ZAJĘĆ: 18 listopada (poniedziałek) godz. 16:00. Zajęcia przewidują 15 spotkań po 3 godziny w terminach poniedziałkowych.

Informacje organizacyjne co do sali zostaną przesłane zapisanym uczestnikom – miejsce realizacji zależy od liczby zapisanych – lokalizacja to Gmach Główny PW lub CZIiTT PW.

Zapisy: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/496622?lang=pl

Celem przedmiotu jest poznanie praktycznych aspektów zarządzania, które stanowią podstawy efektywnych działań zarówno w nauce jak i w biznesie.

Zajęcia dla doktorantów ze szkół doktorskich oraz studiów doktoranckich!

SYLABUS

Przedsiębiorczość i komercjalizacja wyników badań naukowych (2 ECTS) – zajęcia prowadzone w j. angielskim

START ZAJĘĆ: 15 listopada (piątek) godz. 14:00. Zajęcia przewidują 15 spotkań po 3 godziny w terminach piątkowych.

Informacje organizacyjne co do sali zostaną przesłane zapisanym uczestnikom – miejsce realizacji zależy od liczby zapisanych – lokalizacja to Gmach Główny PW lub CZIiTT PW.

Zapisy: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/522722?lang=pl

Celem przedmiotu jest lepsze poznanie siebie i odkrycie swoich motywacji do działania, poznanie i zrozumienie podstaw przedsiębiorczości i istotnych elementów wpływających na sukces przedsiębiorcy i sukces firmy a przez to poznanie sposobu myślenia biznesowego i wykorzystanie tej wiedzy w celu budowy projektów naukowo-badawczych, komercjalizacji wyników badań naukowych i współpracy z biznesem a także budowy własnej firmy startup.

SYLABUS