Warsztat Badacza

Opis projektu:

Projekt NERW 2 PW stanowi kontynuację projektu NERW PW. Wspólnym celem obu projektów jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja Projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.

Zad. nr 20 Warsztat badacza i kształcenie interdyscyplinarne doktorantów innowacyjne programy kształtowania kompetencji młodych badaczy

„Warsztat badacza” koordynuje Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW
e-mail: warsztatbadacza.drimn@pw.edu.pl


Zespół „Warsztat Badacza” 

Wszystkich Doktorantów zainteresowanych ofertą zajęć z Warsztatu Badacza zachęcamy do dołączenia do zespołu „Warsztat Badacza” na platformie MS TEAMS.  

Link do zespołu:  TUTAJ  

Znajdą tam Państwo aktualne informacje organizacyjne m.in. o ofercie zajęć, rekrutacjach oraz planowanych spotkaniach.   


Szkolenia realizowane we współpracy z firmą Elsevier

Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT we współpracy z firmą Elsevier zaprasza wszystkich młodych naukowców, doktorantów oraz studentów do udziału w bezpłatnych, prowadzonych w języku polskim, szkoleniach wspierających rozwój kariery naukowej. Istnieje możliwość uczestnictwa w kilku szkoleniach:

 • „Mądry wybór czasopisma” – 14/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 75 min)
 • „Proces recenzji naukowej” – 16/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 75 min)
 • „Etyka w komunikacji naukowej”- 21/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 60 min)
 • „Dlaczego widoczność ma znaczenie?” – 05/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)
 • „Przydatne funkcje bazy Scopus” – 12/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)
 • „Jak pracować z profilem autora w bazie Scopus?”- 19/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)
 • „Jak rozpocząć przygodę z narzędziem SciVal?” – 26/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 75 min)
 • „SciVal dla naukowca” – 02.06.21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 75 min)

Zapisy: Wypełnij formularz

Zapisy na poszczególne szkolenia zamykane są na 48h przed przed rozpoczęciem danego webinar’u.

Jeśli nie otrzymali Państwo linka do webinaru do godz. 12:00 w dniu poprzedzającym webinar prośba o kontakt: warsztatbadacza.drimn@pw.edu.pl

Formularz zostanie aktywny aż do 31.05.2021r.- do zakończenia rejestracji na ostatnie szkolenie: (SciVal dla naukowca – 02/06/21 o godz.16:00).

Współpraca nawiązana w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Działanie 19 Wspieranie wszechstronnego rozwoju doktorantów prowadzącego do sukcesów naukowych, a jednocześnie przygotowujących do realizowania różnorodnych karier zawodowych.

Zapraszamy!

Krótkie opisy tematyki poszczególnych szkoleń:

„Mądry wybór czasopisma” – 14/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 75 min)

Celem tego szkolenia jest zapoznanie naukowców, doktorantów oraz studentów z dobrymi praktykami w wyborze czasopisma, narzędziami i wskaźnikami bibliometrycznymi, które umożliwiają wybór oraz ocenę czasopism naukowych. Uczestnicy poznają również zasady, o których należy pamiętać korzystając ze wskaźników bibliometrycznych, a także dowiedzą się z jakich narzędzi można korzystać, aby świadomie wybrać dobre czasopismo do opublikowania swojej pracy naukowej. Szkolenie obejmuje również kwestię publikacji w modelu otwartego dostępu.

„Proces recenzji naukowej” – 16/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 75 min)

Podczas tego szkolenia zostanie omówiony szczegółowo temat recenzji, której poddawane są artykuły przed publikacją w rzetelnych czasopismach naukowych. Przedstawione będą zasady realizacji recenzji i jej przebieg, jak również rady oraz sugestie pochodzące od redaktorów oraz recenzentów, mówiące na co warto zwrócić uwagę odpowiadając na uwagi zawarte w recenzji.

„Etyka w komunikacji naukowej”- 21/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 60 min)

Szkolenie to jest dedykowane wszystkim, których interesują podstawy etyki w komunikacji naukowej, a w szczególności w kontekście publikacji w czasopismach naukowych. Omówiona zostanie rola oraz waga etyki w komunikacji, konsekwencje jej naruszeń, a także zakres obowiązków i odpowiedzialności autorów, redaktorów oraz recenzentów. Szkolenie będzie również obejmowało tematykę czasopism oraz wydawnictw drapieżnych, ze szczególnym wskazaniem czego autor powinien oczekiwać od rzetelnego wydawnictwa naukowego.

„Dlaczego widoczność ma znaczenie?” – 05/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)

Na takie pytanie próbuje sobie odpowiedzieć każdy w globalnym Świecie. W dzisiejszych czasach zarówno autorzy-naukowcy, jak i kadry zarządzające instytucjami naukowymi i uczelniami poszukują najlepszej ścieżki na poprawę swojego „visiblity”. Podczas webinarium poruszmy tę trudną kwestię i postaramy się odpowiedzieć, czy dlaczego widoczność jest dla nas ważna.  Podczas tego webinarium dowiesz się:

 • Jaka jest ścieżka nowej publikacji w bazie Scopus
 • Co wpływa na profil autora i instytucji
 • Jakie masz możliwości dokonywania korekt i zmian
 • Jak nadzorować swój profil

„Przydatne funkcje bazy Scopus” – 12/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)

Baza Scopus to nieocenione źródło informacji naukowej. Wykorzystujemy ją w celu pozyskania informacji, sprawdzenie wskaźników czy poszukiwania odpowiednich źródeł. Oczywiście w bazie Scopus znajdują się także dodatkowe funkcjonalności wspomagające pracę czy śledzenie informacji. Jeżeli jesteś zainteresowany wzmocnieniem swoich Scopus’owych kompetencji to nasze webinarium jest w sam raz dla Ciebie!  Podczas webinarium dowiesz się:

 • Jak korzystać z wyszukiwana zaawansowanego
 • Jak monitorować profile za pomocą alertów
 • Jak automatyzować swoją pracę, wykorzystując dostępne funkcje

„Jak pracować z profilem autora w bazie Scopus?”- 19/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)

W bazie Scopus znajduje się ponad 16 milionów profili autorów, które pozwalają na ocenę ich dorobku naukowego oraz sprawdzenie w jakiej tematyce prowadzą oni badania.
Podczas webinarium dowiesz się:

 • W jaki sposób tworzone są profile autora
 • Jakie informacje możesz zdobyć na podstawie profilu autora
 • W jaki sposób wprowadzać korekty w profilu autora
 • I wiele więcej..

„Jak rozpocząć przygodę z narzędziem SciVal?” – 26/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 75 min)

SciVal to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w światowej nauce. Podczas szkolenia zobaczysz do czego mogą posłużyć dostępne wskaźniki oraz to, że każdy może wykonać nawet skomplikowane analizy w kilka minut.  Podczas tego webinarium dowiesz się:

 • Czym jest SciVal oraz na jakich danych bazuje
 • Jak uzyskać do niego dostęp
 • Jak działa nawigacja i gdzie należy „kliknąć” w poszukiwaniu odpowiedzi
 • Teoria połączona z praktyką w przystępnym przekazie

„SciVal dla naukowca” – 02.06.21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 75 min)

Jesteś aktywnym członkiem społeczności naukowej, publikujesz lub może odpowiadasz za współpracę międzynarodową twojej instytucji? Zadajesz sobie pytanie czy jesteś gotowy na złożenie grantu? Nadal wydaje się Tobie, że nie masz wystarczającego dorobku naukowego, aby rozpocząć pracę nad własnym grantem? Dobrze trafiłeś, podczas webinarium poruszymy tę tematykę i spojrzymy na te zagadnienia z perspektywy danych bibliometrycznych. Podczas spotkania zobaczymy jakie informacje może nam dostarczyć baza Scopus, a jakie możemy znaleźć w narzędziu SciVal.

 

 

 


Moduły rekrutacja marzec 2021:

Szybkie Eksperymentowanie (2 ECTS) – edycja specjalna połączona z warsztatem trenerskim PFR Projektanci Innowacji

START ZAJĘĆ: 16 marca 17:00-19:30, 18 marca 17:00-19:30, 23 marca 17:00-19:30, 27 marca 11:00 – 13:00 (Światowy Arduino Day), 1 kwietnia 17:00-19:30, 8 kwietnia 17:00 – 19:30, 17 kwietnia 10:00 – 16:00 (warsztaty trenerskie DT PFR Projektanci Innowacji) 

1 termin do wyboru 17 lub 23 marca 10:00 – 14:30 (warsztaty DT PFR Projektanci Innowacji) 

Zajęcia zdalne – wymagane jest odebranie zestawu Arduino w godzinach 9:00 – 16:00 od 15 do 19 marca w budynku CZIiTT, III piętro, pok 3.05 (zestaw niezbędny do zajęć 1 i 8 kwietnia).

Zapisy: ZAPISZ SIĘ

Zapisy przez formularz odbywają się do 12.03.2020r. do godz. 12:00. W piątek 12.02.2021r. dostaną także Państwo potwierdzenia zapisu. Lista rankingowa zostanie stworzona na podstawie oceny przedstawionego opisu motywacji oraz planów dalszego zastosowania zdobytej wiedzy:

Uczestnicy zajęć uzyskują certyfikaty: Design Thinking PFR Projektanci Innowacji (trenerski) oraz SIC Szybkie Prototypowanie poziom 1

Celem przedmiotu jest przybliżenie doktorantom zagadnień związanych z praktycznymi aspektami szybkiego prototypowania z wykorzystaniem platform Arduino i Processing oraz technik druku przestrzennego. Zaprezentowane zostaną możliwości rozwiązywania problemów z wykorzystaniem tych platform w połączeniu z metodyką Design Thinking. Zajęcia obejmą również podstawy komputerowego projektowania modeli 3D, przygotowania wydruków, obsługi drukarek 3D w technologii FDM i obróbki końcowej wydruków (post-processing). W ramach części związanej z planowaniem eksperymentów zostanie przekazana podstawowa wiedza w tym zakresie i wykonane ćwiczenia związane z prowadzeniem badań eksperymentalnych pod kątem optymalizacji procesu, minimalizacji nakładu finansowego i ograniczenia niezbędnego nakładu pracy oraz czasu.

SYLABUS

Moduły rekrutacja październik 2020:

Wprowadzenie do dydaktyki szkoły wyższej i nowoczesnych form kształcenia (2ects)

ZAJĘCIA ZDALNE

Wykład – 14 listopada (sobota) godz.12:00 – 20:00

lub

Wykład – 25 listopada (środa) godz. 9:00 – 17:00

Zajęcia warsztatowe (propozycje terminów będą z uwzględnieniem preferencji wskazanych w ankiecie do zapisów):

Innowacyjne formy kształcenia (8h) – zajęcia wprowadzające z nowoczesnych form kształcenia prezentujące różne metody i narzędzia do pracy dydaktyka na miarę XXI wieku

E-learning, metody zdalnego nauczania, warsztaty (5h) – narzędzia ICT w nauczaniu dostępne na Politechnice Warszawskiej, zapoznanie z platformą oraz możliwościami jej zastosowania.

Warsztaty z emisji głosu (10h) – autoprezentacja, oddech do mówienia, fonacja, ćwiczenia z technik mowy.

Sylabus

Zapisy (formularz aktywny od godz. 20:00 22.10.2020 do godz. 20:00  27.10.2020): ZAPISZ SIĘ

 

Methodological aspects of technoscientific research (3ects) – zajęcia prowadzone w j. angielskim.

START ZAJĘĆ: od 29 października czwartki godz. 8-12 – maks. 32 osoby

ZAJĘCIA ZDALNE 

The course is aimed at the development of intellectual skills necessary for consideration of methodological issues related to research practice, especially the skills necessary for resolving methodological dilemmas related to research activities and interdisciplinary communication, as well as at providing basic information concerning the philosophy of science and research methodology.

SYLABUS

Zapisy (formularz aktywny od godz. 20:00 22.10.2020 do godz. 20:00  27.10.2020): ZAPISZ SIĘ

 

Przedsiębiorczość i komercjalizacja wyników badań naukowych (2 ECTS) – zajęcia prowadzone w j. angielskim

START ZAJĘĆ: od 2 listopada poniedziałki godz. 16:30 – 18:45 – maks. 30 osób. Zajęcia przewidują 15 spotkań po 3 godziny w terminach poniedziałkowych.

ZAJĘCIA ZDALNE

Celem przedmiotu jest lepsze poznanie siebie i odkrycie swoich motywacji do działania, poznanie i zrozumienie podstaw przedsiębiorczości i istotnych elementów wpływających na sukces przedsiębiorcy i sukces firmy a przez to poznanie sposobu myślenia biznesowego i wykorzystanie tej wiedzy w celu budowy projektów naukowo-badawczych, komercjalizacji wyników badań naukowych i współpracy z biznesem, a także budowy własnej firmy startup.

SYLABUS

Zapisy (formularz aktywny od godz. 20:00 22.10.2020 do godz. 20:00  27.10.2020): ZAPISZ SIĘ

 

Praktyczne aspekty zarządzania w nauce i biznesie (2 ects) – zajęcia prowadzone w j. angielskim

ZAJĘCIA ZDALNE 

START ZAJĘĆ: 4 listopada (środa) godz. 16:30 – maks. 30 osób. Zajęcia przewidują 15 spotkań po 3 godziny w terminach środowych.

Celem przedmiotu jest poznanie praktycznych aspektów zarządzania, które stanowią podstawy efektywnych działań zarówno w nauce jak i w biznesie.

SYLABUS

Zapisy (formularz aktywny od godz. 20:00 22.10.2020 do godz. 20:00  27.10.2020): ZAPISZ SIĘ


Kolejne propozycje i zapisy planowane po uzyskaniu zgód oraz uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej  – informacje po 10 listopada 2020

 


Inne moduły z roku akademickiego 2019/20:

Making Decisions in Science and Business – 1 ECTS – zajęcia prowadzone w j. angielskim

W jaki sposób podejmować decyzje aby rozwiązywać właściwe problemy i osiągać swoje cele? Jak to robić aby nie zgadywać, mając nadzieję na łut szczęścia? Jak korzystać z wiedzy i metod innych a nie bazować wyłącznie na własnym doświadczeniu i wcześniej popełnionych błędach? Metodyka PrOACT – to skrót z języka angielskiego poszczególnych etapów podejmowania decyzji: Problem, Objectives, Alternatives, Consequences i Tradeoffs. Dodatkowo podczas zajęć analizowane są sytuacje związane z niepewnością, brakiem kompletu informacji a także naszymi osobistymi preferencjami i skłonnościami do ryzyka. Rozważane są także pułapki psychologiczne naszego mózgu w procesie podejmowania decyzji. Zajęcia pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć podejście do zadań podejmowania decyzji stosując metodykę PrOACT i pomogą podejmować bardziej trafne decyzję w nauce, biznesie i w życiu, dla osiągania określonych przez siebie celów.

Terminy zajęć: 5 spotkań co tydzień od środy 24 czerwca godz. 16:30
Zajęcia w trybie zdalnym. Informacje organizacyjne zostaną wysłane do zakwalifikowanych uczestników.
Liczba miejsc: 30. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA ! Zapisy trwają od 15.06.2020r. (poniedziałek) 20:00 do 16.06.2020r. (wtorek) 20:00.

TYLKO W TYM CZASIE POD LINKIEM JEST DOSTĘPNY FORMULARZ.
Link do zgłoszeń:

SYLABUS

Komunikacja w zespole – 1 ECTS

O skuteczności naukowca decyduje już nie tylko jakość pracy naukowej wyrażonej liczbą cytowań, publikacji naukowych w renomowanych czasopismach czy liczba i wartość uzyskanych grantów, ale też umiejętność pracy zespołowej. Budowanie zespołu badawczego, prowadzenie dialogu z członkami zespołu, aby czerpać z ich kompetencji i wspólnie realizować projekty, współpraca z administracją uczelni czy wykładowcami, umiejętność nawiązywania kontaktów i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych to niezwykle ważne elementy codziennej pracy współczesnego naukowca.
W trakcie szkolenia uczestnicy nabiorą umiejętności pokonywania trudności we wspólnej pracy poprzez skuteczną komunikację, nawiązywanie porozumienia i rozwiązywanie konfliktów, aby wzmacniać swoją sprawczość i zaangażowanie. Dzięki wypracowanym narzędziom, uczestnicy będą potrafili budować relacje poprzez otwarty dialog, efektywniej osiągać wyznaczane cele i rozróżniać priorytety własne oraz grupowe.

Terminy zajęć – 7 spotkań co tydzień 3 grupy do wyboru:
1) 24 czerwca – 5 sierpnia godz. 16:00 – 19:00 – grupa w języku polskim
2) 26 czerwca – 7 sierpnia godz. 10:00 – 13:00 – grupa w języku angielskim
3) 27 czerwca – 8 sierpnia godz. 9:00 – 12:00 – grupa w języku polskim

Zajęcia w trybie zdalnym. Informacje organizacyjne zostaną wysłane do zakwalifikowanych uczestników.
Liczba miejsc: 12/grupę. Decyduje kolejność zgłoszeń.
UWAGA ! Zapisy trwają od 15.06.2020r. (poniedziałek) 20:00 do 16.06.2020r. (wtorek) 20:00.

TYLKO W TYM CZASIE POD LINKIEM JEST DOSTĘPNY FORMULARZ.
Link do zgłoszeń:

SYLABUS

Promowanie dorobku naukowego – 1 ECTS

Praca naukowa ma największą wartość w karierze naukowca, kiedy jej wyniki zostaną opublikowane, ale także odpowiednio wypromowane. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach doktoranci dowiedzą się dlaczego i jak należy publikować, poznają zasady funkcjonowania czasopism oraz baz bibliometrycznych, narzędzia do promocji swojego dorobku oraz dowiedzą się w jaki sposób budować swój wizerunek.
Terminy zajęć: 2 spotkania do wyboru start:
1) 29 czerwca godz. 12:00 – 18:00 oraz 6 lipca 17:00 – 19:00 – grupa w języku polskim
2) 30 czerwca godz. 12:00 – 18:00 oraz 7 lipca 17:00 – 19:00 – grupa w języku angielskim

Zajęcia w trybie zdalnym. Informacje organizacyjne zostaną wysłane do zakwalifikowanych uczestników.
Liczba miejsc: 20/grupę. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA ! Zapisy trwają od 15.06.2020r. (poniedziałek) 20:00 do 16.06.2020r. (wtorek) 20:00.

TYLKO W TYM CZASIE POD LINKIEM JEST DOSTĘPNY FORMULARZ.
Link do zgłoszeń:

SYLABUS

Skuteczne i efektowne prezentacje w nauce, dydaktyce i biznesie – 2 ECTS

Celem modułu jest uporządkowanie wiedzy na temat sposobów przygotowania i prowa-dzenia skutecznej prezentacji naukowej i dydaktycznej, uzupełnienie tej wiedzy oraz do-skonalenie umiejętności prezentacyjnych uczestników. Nie jest to zatem kurs prezentacji „od podstaw”, bo uczestnicy na co dzień posługują się prezentacjami w swojej pracy. Po krótkim przeglądzie i uporządkowaniu zasad skutecznej prezentacji zajmujemy się zaa-wansowanymi tematami, które mogą być dla uczestników przydatne (przykłady w części dotyczącej proponowanego sposobu realizacji zajęć) a następnie skupiamy się na ćwicze-niach i warsztatach doskonalących umiejętności prezentacyjne.
Zaproszenie na zajęcia: https://youtu.be/49ZoO73LMZY
Terminy zajęć: 2 x 4 godziny tygodniowo (raz zajęcia seminaryjne i raz warsztaty)*
Terminy zajęć seminaryjnych (każdy uczestnik wybiera min. dwa dostępne):

Poniedziałek 12:30 – 16:00
Poniedziałek 16:30 – 20:00
Wtorek 08:30 – 12:00

Terminy zajęć warsztatowych (każdy uczestnik wybiera min. trzy dostępne):

Środa 08:30 – 12:00
Czwartek 08:30 – 12:00
Czwartek 12:30 – 16:00
Czwartek 16:30 – 20:00
Piątek 08:30 – 12:00
Piątek 12:30 – 16:00

* ze względów organizacyjnych prosimy o wskazywanie co najmniej 2 terminów zajęć seminaryjnych oraz min. 3 możliwych terminów zajęć warsztatowych – możliwe uruchomienie nie wszystkich terminów zajęć
Zajęcia w trybie zdalnym. Informacje organizacyjne w tym ostateczny przydział do grup seminaryjnych i warsztatowych zostaną wysłane do zakwalifikowanych uczestników.
Liczba miejsc: 12/grupę. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA ! Zapisy trwają od 15.06.2020r. (poniedziałek)  20:00 do 16.06.2020r. (wtorek)  20:00.

TYLKO W TYM CZASIE POD LINKIEM JEST DOSTĘPNY FORMULARZ.
Link do zgłoszeń:

SYLABUS

Własny startup jako potencjalna ścieżka kariery naukowca – 1 ECTS

Zajęcia ukazują możliwości jakim jest założenie start-up’u jako potencjalnej ścieżki kariery naukowca. Zajęcia mają charakter wykładowo-konwersatoryjny prowadzonych przez dwójkę prowadzących o bogatym doświadczeniu w obszarze współpracy nauki z biznesem oraz wspierania rozwoju start-up’u. W miarę możliwości do dyskusji zaproszeni zostaną również inni eksperci wzbogacając zajęcia swoim doświadczeniem. Poza przekazanymi treściami uczestnicy otrzymają liczne materiały do pracy własnej lub wykorzystania do budowania swojej kariery.
Terminy zajęć 22 czerwca – 15 lipca – 2 spotkania w tygodniu zajęcia poniedziałki i czwartki godz. 10:00 – 11:30
Zajęcia w trybie zdalnym. Informacje organizacyjne zostaną wysłane do zakwalifikowanych uczestników.
Liczba miejsc: 30. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA ! Zapisy trwają od 15.06.2020r. (poniedziałek) 20:00 do 16.06.2020r. (wtorek) 20:00.

TYLKO W TYM CZASIE POD LINKIEM JEST DOSTĘPNY FORMULARZ.
Link do zgłoszeń:

SYLABUS

————————————————————————————————————————————————–

 

Szybkie Eksperymentowanie (2 ECTS)

START ZAJĘĆ: 14 marca 11:00-19:00 ,15 marca 10:00 18:00 , 21 marca 10:00-18:00 ,22  marca 11:00-19-00

ZAJĘCIA ODWOŁANE Z POWODU COVID-19

Informacje organizacyjne co do sali zostaną przesłane zapisanym uczestnikom – miejsce realizacji zależy od liczby zapisanych – lokalizacja to xLab WEiTI i CZIiTT PW.

Zapisy:

Celem przedmiotu jest przybliżenie doktorantom zagadnień związanych z praktycznymi aspektami szybkiego prototypowania z wykorzystaniem platform Arduino i Processing oraz technik druku przestrzennego. Zaprezentowane zostaną możliwości rozwiązywania problemów z wykorzystaniem tych platform w połączeniu z metodyką Design Thinking. Zajęcia obejmą również podstawy komputerowego projektowania modeli 3D, przygotowania wydruków, obsługi drukarek 3D w technologii FDM i obróbki końcowej wydruków (post-processing). W ramach części związanej z planowaniem eksperymentów zostanie przekazana podstawowa wiedza w tym zakresie i wykonane ćwiczenia związane z prowadzeniem badań eksperymentalnych pod kątem optymalizacji procesu, minimalizacji nakładu finansowego i ograniczenia niezbędnego nakładu pracy oraz czasu.

SYLABUS

 

————————————————————————————————————————————————–

Wprowadzenie do kształcenia w szkołach doktorskich i warsztatu badacza (1ects)

Wykład – sobota 26 października 13:15 – 16:45 + Seminarium i debata z zaproszonymi gośćmi – sobota: 23 listopada 13:15 – 16:45

sala 4.05 IV piętro CZIiTT

lub

Wykład – środa 6 listopada 15:00 – 18:30 + Seminarium i debata z zaproszonymi gośćmi – środa: 20 listopada 16:00

sala 4.05 IV piętro CZIiTT

zapisy:

Zajęcia warsztatowe (zapisy podczas zajęć wykładowych): 

Indywidualny Plan Badawczy oraz inne wymogi w szkole doktorskiej (2h) – spotkania dedykowane konkretnym szkołom doktorskim poświęcone przygotowaniu Indywidualnego Planu Badawczego oraz programom kształcenia.

Usługi informacyjne adresowane do doktorantów oraz wybrane naukowe i dydaktyczne źródła elektroniczne (2h) – zajęcia wykładowe z przedstawicielami Biblioteki Głównej PW dedykowane dla każdej ze szkół z doborem źródeł oraz informacji dedykowanych dla reprezentowanych dyscyplin.

Sylabus

 

Przedsiębiorczość i komercjalizacja wyników badań naukowych (2 ECTS) – zajęcia prowadzone w j. angielskim

START ZAJĘĆ: 15 listopada (piątek) godz. 14:00. Zajęcia przewidują 15 spotkań po 3 godziny w terminach piątkowych.

Informacje organizacyjne co do sali zostaną przesłane zapisanym uczestnikom – miejsce realizacji zależy od liczby zapisanych – lokalizacja to Gmach Główny PW lub CZIiTT PW.

Zapisy:

Celem przedmiotu jest lepsze poznanie siebie i odkrycie swoich motywacji do działania, poznanie i zrozumienie podstaw przedsiębiorczości i istotnych elementów wpływających na sukces przedsiębiorcy i sukces firmy a przez to poznanie sposobu myślenia biznesowego i wykorzystanie tej wiedzy w celu budowy projektów naukowo-badawczych, komercjalizacji wyników badań naukowych i współpracy z biznesem a także budowy własnej firmy startup.

SYLABUS