Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

W związku z realizacją projektów: „Międzynarodowe szkoły letnie Politechniki Warszawskiej” oraz „Szkoły letnie geomatyki i inżynierii lotniczej na Politechnice Warszawskiej”, rozpoczęta została rekrutacja do udziału w jednym z siedmiu różnych programów szkół letnich.

W ramach projektu „Międzynarodowe szkoły letnie Politechniki Warszawskiej” , koordynowanego przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, planowanych jest 5 programów szkół letnich:

1. Modeling and improvement of processes in supply chains –  szkoła letnia  realizowana przez Wydział Transportu PW i Wydział Mechaniczny Technologiczny PW (tryb blended – learning)
2. Process modeling – szkoła letnia realizowana przez Wydział Zarządzania PW (tryb blended – learning)
3. Modern electrical engineering – szkoła letnia realizowana prze Wydział Elektryczny PW (tryb zdalny)
4. Photovoltaics – szkoła letnia realizowana przez Wydział Fizyki PW  (tryb blended – learning)
5. Photonics – szkoła letnia realizowana przez Wydział Fizyki PW  (tryb blended – learning)

W ramach projektu „Szkoły letnie geomatyki i inżynierii lotniczej na Politechnice Warszawskiej” planowane są 2 programy szkół letnich:
6. Geomatics – szkoła letnia realizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii PW, (tryb blended – learning)
7. Aerospace Engineering –  szkoła letnia realizowana przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW, (tryb blended – learning).

Szkoły letnie są realizowane w języku angielskim.

Aplikować do szkół letnich mogą studentki i studenci zagraniczni, którzy ukończyli co najmniej 4 semestry w przypadku studiów I stopnia lub studiów jednolitych, lub są w trakcie studiów II stopnia i posługują się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2.

Więcej informacji na temat programów szkół letnich dostępnych jest na stronie poświęconej obu projektom: https://summerschools.spinaker.edition1.pw.edu.pl

Program Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia jest finansowany z projektu pozakonkursowego nr POWR.03.03.00-00-PN16/18 pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA), as part of the SPINAKER programme, awarded the Warsaw University of Technology with funding for the two projects: International summer schools WUT and Geomatics and Aeronautical Engineering Summer Schools.

International students from the Enhance Alliance and other universities, who want to expand their knowledge, can register now for one of 7 exciting programmes of summer school.

One programm will be conducted remotely, the rest will be implemented in a hybrid form of learning:

1. Modeling and improvement of processes in supply chains – International Summer School of the Faculty of Transport and the Faculty of Mechanical and Industrial Engineering (blended – learning form)
2. Process modeling – International Summer School of the Faculty of Management (blended – learning form)
3. Modern electrical engineering – International Summer School of the Faculty of Electrical Engineering (remote form)
4. Photovoltaics – International Summer School of the Faculty of Physics (blended – learning form)
5. Photonics – International Summer School of the Faculty of Physics (blended – learning form)
6. Geomatics – International Summer School of the Faculty of Geodesy and Cartography, (blended – learning form)
7. Aerospace Engineering – International Summer School of the Faculty of Power and Aeronautical Engineering, (blended – learning form)

The main goal of the whole project is to increase the practical skills and knowledge of the participants. 

During each summer school (we have planned two editions: 2022 and 2023), students will take part in lectures and workshops conducted by renowned professors and researchers from the Warsaw University of Technology.

Emphasis will be placed on the transfer of practical knowledge that will increase the competencies of students that can be used in further education or in professional life.


To apply for the chosen summer school programme, the candidate must fulfill the following formal criteria:

1. have student’s status, which must be valid through the entire duration of the summer school programme (confirmation of student’s status issued by the home university required),
2. completed at least 4 semesters (two years of studies) in the case of first-cycle studies or long-cycle Master’s programme or enrolled for second-cycle studies,
3. fill out the application form,
4. have knowledge of English at at least B2 level – enabling active participation in the programme (language certificate required).

To get more information on the requirements please visit our website: https://summerschools.spinaker.edition1.pw.edu.pl


The projects are implemented under the program of the Polish National Agency for Academic Exchange – SPINAKER – Intensive International Education Programs. The program is co-financed by the European Social Fund from the non-competition project no. POWR.03.03.00-00-PN16 / 18 Support for institutional capacity of Polish HEIs through establishment and implementation of international study programmes” , under the Knowledge Education Development Operational Program.

Post Author: Mac Ivan