Dołącz

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór lokatorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Celem naboru jest wybór podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcia w ramach Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, Sekretariat ogólny, parter lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:
inkubator.cziitt@pw.edu.pl.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pw.edu.pl w zakładce Ogłoszenia) oraz w siedzibie Ogłaszającego.

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 Powierzchnie CZIiTT

Załącznik nr 2 Ogólne zasady funkcjonowania ININ

Załącznik nr 3 Wzór formularza zgłoszeń

Załącznik nr 4 Oświadczenie de minimis

Załącznik nr 5 Oświadczenie o statusie i przychodach

Załącznik nr 6A Umowa o udział w programie inkubacji

Załącznik nr 6B Umowa o udział w programie inkubacji_spinoff

Załącznik nr 7 Cennik

Klauzula RODO (załącznik nr 7 do umowy)