Warsztat Badacza to oferta zajęć wspierająca Doktorantów w pozyskiwaniu kompetencji potrzebnych naukowcom we współczesnym świecie. Z nami zdobędziesz umiejętności ułatwiające rozwój kariery naukowej na uczelni oraz poza nią.

Aktywności projektu skupiają się wokół sześciu obszarów.


Więcej informacji
Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców
tel. +48 22 234 1425
warsztatbadacza.drimn@pw.edu.pl 

Zachęcamy również do przyłączenia się na MS Teams do
Zespołu Warsztat Badacza


Wieloletnia praktyka ekspertów – trenerów i wykładowców, tworzących razem z nami Warsztat Badacza, pozwoliła w szybkim czasie na stworzenie serii inspirujących zajęć dających bodziec do rozwoju.

Warsztat Badacza tworzą profesorowie, uczestnicy międzynarodowych projektów, praktycy z doświadczeniem akademickim i biznesowym, trenerzy biznesu, przedsiębiorcy, a także mentorzy firm i inwestorzy.  

Program ruszył w październiku 2019 roku i od tego czasu udało się:


Nasze działania realizujemy dzięki finansowaniu z projektów:

  • NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca, zadanie 20 – Warsztat badacza i kształcenie interdyscyplinarne doktorantów – innowacyjne programy kształtowania kompetencji młodych badaczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, Działanie 19 – Wspieranie wszechstronnego rozwoju doktorantów prowadzącego do sukcesów naukowych, a jednocześnie przygotowujących do realizowania różnorodnych karier zawodowych.