Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór lokatorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Celem naboru jest wybór podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcia w ramach Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
Sekretariat ogólny, parter
lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:
inkubator.cziitt@pw.edu.pl.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pw.edu.pl w zakładce Ogłoszenia) oraz w siedzibie Ogłaszającego.


Szczegółowych informacji udziela
Inkubator Innowacyjności
inkubator.cziitt@pw.edu.pl

Łukasz Sztern
Specjalista ds. Badań i Inkubatora
tel. +48 22 234 1472
lukasz.sztern@pw.edu.pl

Michał Chmielecki
Specjalista ds. Inkubatora
tel. +48 22 234 1430
michal.chmielecki@pw.edu.pl


Ogłoszenie o naborze do Inkubatora

Załącznik nr 1 – Powierzchnie CZIiTT

Załącznik nr 2 – Ogólne zasady funkcjonowania ININ

Załącznik nr 3 – Wzór formularza zgłoszeń

Załącznik nr 4 – Oświadczenie de minimis

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o statusie i przychodach

Załącznik nr 6a – Umowa o udział w programie inkubacji

Załącznik nr 6b – Umowa o udział w programie inkubacji – spin-off

Załącznik nr 7 – Cennik

Klauzula RODO (załącznik nr 7 do umowy)