Akcelerator PW ma na celu wspieranie inicjowania, inkubacji i akceleracji firm typu start-up, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów PW i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out.

Program ma na celu wesprzeć inicjowanie, inkubację i akcelerację firm typu start-up, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów PW i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out. 

Akcelerator PW jest realizowany za pośrednictwem:

JednostkaPoziom IPoziom IIPoziom III
CZIiTT PWPreinkubacja
IBS PW Sp. z o.o.InkubacjaAkceleracja

Szczegółowych informacji udziela
Inkubator Innowacyjności
inkubator.cziitt@pw.edu.pl

Michał Chmielecki Inkubacja
Specjalista ds. Inkubatora
tel. +48 22 234 1430
michal.chmielnicki@pw.edu.pl

Jarosław Chojecki PreInkubacja
Specjalista ds. Inkubatora
tel. +48 22 234 1430
jaroslaw.chojecki@pw.edu.plOpiekunowie programu Akcelerator PW


Działania ujęte w programie Akcelerator PW realizowane są jest w ramach projektu Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych

oraz programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.