Program Inkubacji przeznaczony jest dla młodych firm technologicznych, istotnych dla ekosystemu innowacji Politechniki Warszawskiej, znajdujących się na początku drogi biznesowej.

Celem programu Inkubacji jest przeprowadzenie start-upu od etapu początkowego rozwoju do stabilności i pełnej samodzielności rynkowej.

Czas uczestnictwa w programie wynosi maksymalnie 2 lata.

Szczegółowych informacji udziela
Inkubator Innowacyjności
inkubator.cziitt@pw.edu.pl

Michał Chmielecki
Specjalista ds. Inkubatora
tel. +48 22 234 1430
michal.chmielecki@pw.edu.pl


Program Inkubacji

IInnowacja=> dodatkowe doradztwo dobrane do indywidualnych potrzeb każdej firmy na preferencyjnych warunkach
=> dostęp do usług badawczych, laboratoriów i innych powierzchni CZIiTT PW na preferencyjnych warunkach na podstawie odrębnych umów.
NNauka=> wsparcie kompetencji  biznesowych i technologicznych z ekspertami i mentorami inkubatora
=> pomoc w przygotowaniu najefektywniejszej ścieżki rozwoju.
IInfrastruktura=> wynajem powierzchni użytkowej
=> dostęp do wyposażonych biur 7 dni w tygodniu
=> dostęp do internetu (Wi-Fi)
=> dostęp do pomieszczeń wspólnych
=> dostęp do sal spotkań na piętrze inkubatora (na zasadzie dostępności)
=> dostęp do ksero
=> obsługa korespondencji pocztowej przychodzącej.
NNetworking=> możliwość umieszczenia podstawowych informacji o firmie na stronie internetowej CZIiTT PW
=> udział w wydarzeniach networkingowych organizowanych przez CZIiTT PW
=> pomoc w budowaniu powiązań biznesowych  i marketingowych odpowiednio do potrzeb
=> pomoc w budowaniu sieci powiązań z uczelnią, doświadczonymi przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu