Jak zabezpieczyć nasz projekt? Strategia ochrony IP – szkolenie

Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej wraz z BTM Innovations rozpoczynają serię szkoleń dotyczących przedsiębiorczości oraz rozwijania własnego biznesu. Już za kilka dni widzimy się na pierwszym spotkaniu skierowanym do naukowców i młodych przedsiębiorców oraz innych osób z pomysłami na innowacyjny biznes.

Szkolenie poprowadzi: Przemysław Furdal (BTM Innovations).
Formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/hv9g4Fd6qNjoUXnk1

Kiedy? 24 stycznia 2018 r.; godz. 15.00-17.00
Gdzie? CZIiTT PW, ul Rektorska 4, Warszawa, sala 2.34

Podczas szkolenia uczestnicy poznają tajniki tworzenia strategii patentowej: co, czy, jak, gdzie, i po co patentować, oraz związane z tym koszty i terminy. Zobaczą, jak postrzegana jest własność intelektualna z punktu widzenia funduszu inwestycyjnego. Poznają również najważniejsze bazy patentowe.

Szkolenie obejmuje poniższe tematy:
• Przedmiot zgłoszenia patentowego.
• Strategia patentowa.
• Najpopularniejsze bazy patentowe.
• Własność intelektualna z punktu widzenia funduszu inwestycyjnego.
• Procedura krajowa, EPO i PCT.
• Terminy i koszty związane z opłatami urzędowymi w zgłoszeniu krajowym i zagranicznym.
• Krajobraz patentu, zdolność patentowa i czystość patentowa.
• Koszty związane z ochroną własności intelektualnej.

Prowadzący:
Przemysław Furdal – Absolwent kierunku chemia medyczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i kierunku chemia o specjalności chemia organiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, gdzie zrealizował pracę magisterską pt. „Zarządzanie projektami badawczymi”. Dodatkowo ukończył podyplomowe studia z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej. Aplikant rzecznikowski w kancelarii patentowej PATPOL. Pracuje jako specjalista ds. transferu technologii w BTM, a do jego obowiązków należą: scouting projektów, zarządzanie własnością intelektualną, sporządzanie raportów obejmujących oceny rynkowe i technologiczne, opracowywanie i wdrażanie strategii ich komercjalizacji i zarządzanie projektami badawczymi od najwcześniejszych etapów. Przemysław specjalizuje się w wykonywaniu audytów własności intelektualnej, jej ocenie i wzmacnianiu.