Wyniki badania: Osoby z niepełnosprawnością w Politechnice Warszawskiej

Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego przez badaczy z naszego Działu Badań i Analiz. Jego celem było określenie sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce i Politechnice Warszawskiej. W odniesieniu do Politechniki Warszawskiej zidentyfikowano bariery dla osób z niepełnosprawnością oraz działania podjęte przez Politechnikę Warszawską na rzecz tych osób.

Szczegółowe wyniki w infografice poniżej.