Wyjazdy naukowców w ramach projektu GETM3 – prace badawcze i relacja z mobilności do Newcastle w ramach programu Research and Innovation Staff Exchange (H2020)

Relacja z wyjazdu naukowego w ramach projektu GETM3 (czytaj: get me! :), czyli Global Entrepreneurial Talent Management 3 w ramach RISE H2020.

Podczas seminarium opowiedzieliśmy o:

  • wyjazdach dla naukowców w projektach RISE,
  • oraz tym, jak można zaangażować się w projekt GETM3: jakie badania realizujemy?, gdzie można wyjechać na mobilności?

Opowiedzieliśmy też o naszym wyjeździe do Northumbria University w Newcastle (UK): jakie prace badawcze realizowaliśmy podczas wyjazdu, oraz dlaczego mobilność to tak cenne doświadczenie dla naukowca.

Wystąpiły:

dr Aleksandra Wycisk, CZIiTT, Politechnika Warszawska
dr Katarzyna Dziewanowska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

Info o projekcie: GETM3 to projekt badawczy, który dotyczy młodego pokolenia wchodzącego na rynek pracy, szkół wyższych i przedsiębiorców. W międzynarodowym i międzysektorowym konsorcjum są m.in. uczelnie z Polski, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowenii i Korei Południowej. Liderem projektu jest Northumbria University w Newcastle, a badania w Polsce realizują Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania) i Politechnika Warszawska (Dział Badań i Analiz CZIiTT PW). Projekt realizowany jest z funduszy Marie Skłodowska-Curie: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach programu Horyzont 2020.