Wybrane wyniki Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów PW 2018

Ilu absolwentów PW musiało szukać pracy? Ile zarabiają? Jak badani oceniają studia na PW? Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo w podsumowaniu kolejnej edycji Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów PW 2018 przeprowadzonego przez Biuro Karier oraz Działa Badań i Analiz CZIiTT PW. MKZA to coroczne badanie kierowane do absolwentów Politechniki Warszawskiej. Monitoring ma na celu analizę ścieżki edukacyjnej absolwentów, ocenę jakości i efektów kształcenia oraz sytuację absolwentów PW na rynku pracy.

PH


Loading...

Loading…