Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Współpraca między jednostkami na Politechnice Warszawskiej umożliwia szersze spojrzenie analityczne na wybrane problemy. W badaniu oceny oznakowania w przestrzeniach PW Wydział Architektury PW ukierunkował perspektywę na projektowanie uniwersalne, a Dział Badań i Analiz dotarł do użytkowników, przeanalizował ich różnorodne potrzeby i sformułował kilkadziesiąt rekomendacji.

Celem było wsparcie w planowaniu i projektowaniu zmian w zakresie oznakowania przestrzeni PW. Wyzwania dotyczyły m.in. oznakowania drogi w terenach zewnętrznych, na budynkach i wewnątrz nich, a także dostępności i spójności wizualnej.

W ramach podsumowania na trzech infografikach przedstawiono założenia dotyczące badania, przebieg procesu doskonalenia systemu oznakowania przestrzeni oraz przeszkody, zobrazowane symbolicznie w formie gry planszowej, jakie napotykają różnorodni użytkownicy i użytkowniczki terenów PW.

Badanie prowadzono w ramach projektu „Politechnika Warszawska ambasadorem innowacji na rzecz dostępności” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Post Author: Ewa Bichta