Seminarium poświęcone ofercie badawczej jednostek PW

Oferta badawcza Politechniki Warszawskiej jest potrzebna – tak jednogłośnie stwierdzili uczestnicy seminarium, które odbyło się 6 lutego br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Podczas seminarium zorganizowanym przez DBA dyskutowano na temat zasadności opracowania katalogu prezentującego ofertę badawczą jednostek Politechniki Warszawskiej. Jako wstęp do dyskusji Paweł Huras i dr Katarzyna Modrzejewska zaprezentowali wyniki badania zrealizowanego przez DBA CZIiTT PW na zlecenie m. st. Warszawa dotyczącego współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi prowadzącymi działalność B+R a Miastem oraz katalog promujący warszawskie jednostki naukowe posiadające kategorię A+ (katalog został przygotowany przez DBA CZIiTT PW na zlecenie Urzędu Miasta st. Warszawy).

Po prezentacji zaproszeni paneliści: Anna Rogowska (CZIiTT PW), Urszula Okulska-Deblessem (BPI PW), dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. PW (WEiTI PW) oraz Paweł Zych (IBS PW Sp. z o. o.) dzielili się spostrzeżeniami co do kształtu katalogu wynikającymi ze swoich doświadczeń i obserwacji oraz z perspektywy potrzeb reprezentowanych jednostek. Seminarium wniosło istotną wartość do prac nad katalogiem promującym ofertę badawczą Politechniki Warszawskiej.

Katalog przedstawiający ofertę badawczą Politechniki Warszawskiej zostanie opracowany w zadaniu „Potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni – czym są i jak je badać?” realizowanym w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynatorem badania jest Paweł Huras z Działu Badań i Analiz CZIiTT PW – pawel.huras@pw.edu.pl. (Magda Matysiak)