Seminarium poświęcone ofercie badawczej jednostek Politechniki Warszawskiej

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zaprasza na seminarium zatytułowane „Oferta badawcza jednostek PW – Czy jest nam potrzebna? Jak ją komunikować?”.

Seminarium jest wstępem do opracowania katalogu promującego ofertę badawczą Wydziałów Politechniki Warszawskiej. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki badania zrealizowanego przez DBA CZIiTT PW na zlecenie m. st. Warszawa dotyczącego współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi prowadzącymi działalność B+R a Miastem. Zostanie także zaprezentowany katalog promujący warszawskie jednostki naukowe posiadające kategorie A+ (katalog został przygotowany przez DBA CZIiTT PW na zlecenie Urzędu Miasta st. Warszawy).

W drugiej części seminarium odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów reprezentujących jednostki PW, którego celem będzie znalezienie odpowiedzi na pytania postawione w tytule seminarium. Wnioski z dyskusji posłużą do opracowania narzędzi potrzebnych do mapowania oferty badawczej PW i przygotowania katalogu.

Z katalogiem promującym jednostki z Obszaru Metropolitalnego Warszawy przygotowanym przez DBA CZIiTT można zapoznać się pod linkiem – bit.ly/katalog_jedn_BR.

Agenda:

  • Współpraca nauki z m.st. Warszawa – Jak nie zmarnować szansy? – Paweł Huras (CZIiTT PW)
  • Co Miasto wie o warszawskich jednostkach naukowych? – Omówienie katalogu promocyjnego. – dr Katarzyna Modrzejewska (CZIiTT PW)
  • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów reprezentujących jednostki PW: Czy jest potrzebna oferta badawcza jednostek PW? Jak komunikować ofertę badawczą jednostek PW?

Termin: 6 lutego 2020 r. godz. 17:00-18:30

Miejsce: sala 4.01 (IV piętro), CZIiTT PW, ul. Rektorska 4

Zapisy: http://bit.ly/OfertaBadawczaPW