Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

6 czerwca 2016  r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW podpisane zostało Porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Porozumienie podpisali ze strony CZIiTT – Prorektor ds. Rozwoju prof. dr. hab. inż. Stanisław Wincenciak – zaś ze strony WUP – Dyrektor Tomasz Sieradz.

Porozumienie dotyczy współpracy Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz Działu Badań i Analiz CZIiTT PW w zakresie: prowadzenia analiz rynku pracy, realizacji projektów naukowo-badawczych i prac analityczno-badawczych oraz upowszechniania wyników przeprowadzonych prac badawczych.

Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy jako komórka WUP wykonuje ustawowe zadania w zakresie określania i koordynowania regionalnej polityki rynku pracy, w szczególności poprzez prowadzenie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy i upowszechnianie wyników tych badań oraz współdziałanie w dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Dział Badań i Analiz jako komórka CZIiTT PW realizuje projekty naukowo-badawcze oraz usługi analityczno-badawcze w zakresie m.in.: zarządzania innowacjami, transferem technologii, przedsiębiorczości oraz obserwacji rynku pracy województwa mazowieckiego. Współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie obejmującym wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze i prace analityczne.

Głównymi obszarami współdziałania są:

  • podejmowanie działań na rzecz diagnozy społeczno-ekonomicznej Mazowsza obejmujących wymianę danych, współpracę przy tworzeniu koncepcji badania, jego realizacji oraz promocji wyników badań,
  • wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju rynku pracy i wsparcia przedsiębiorczości,
  • współpraca przy realizacji projektów badawczych, konsultacji oraz wymiany i promocji wyników badań,
  • wymiana informacji dotyczących potrzeb mazowieckich przedsiębiorców w kontekście rynku pracy.

Więcej informacji: dariusz.parzych@pw.edu.pl

zdjęcie zdjęcie

Post Author: Mac Ivan