Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Dział Badań i Analiz miał przyjemność przeprowadzić panel pracodawców dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW odnośnie kształcenia na kierunkach Inżynieria i Analiza danych oraz Informatyka i Systemy Informacyjne.

Podczas panelu rozmawialiśmy między innymi o oczekiwaniach Pracodawców względem posiadanych przez absolwentów wiedzy, umiejętności i kompetencji po ukończeniu danego kierunku, niezbędnych do podjęcia pracy. Pytaliśmy Pracodawców czy dostrzegają różnicę między absolwentami PW a innych uczelni oraz jak oceniają absolwentów pierwszego i drugiego stopnia. Zapytaliśmy także o specjalistów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy, preferowane formy współpracy z wydziałem oraz wiodące kierunki prac B+R.

W panelu wzięło udział siedemnaścioro reprezentantów Pracodawców. Gości powitał Dziekan Wydziału dr hab. inż. Wojciech Domitrz, profesor uczelni oraz Prodziekan ds. Nauczania dr inż. Krzysztof Kaczmarski, który przedstawił również program kształcenia na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne, natomiast program kształcenia na kierunku Inżynieria i Analiza danych przedstawił dr hab. inż. Maciej Grzenda, profesor uczelni, Przewodniczący Komisji Programowej IAD. Dyskusja odbyła się  25 listopada 2021 r. w formule on-line (MS Teams). Moderatorem debaty była dr Aleksandra Wycisk (Dział Badań i Analiz, CZIiTT PW).

Serdecznie dziękujemy wszystkim Pracodawcom za udział w panelu oraz wsparcie procesu doskonalenia jakości kształcenia w PW!

Reprezentanci Rady Pracodawców MINI PW biorący udział w panelu (w kolejności alfabetycznej):

Paweł Barchwic Asseco Data System S.A.
dr hab. Dominik Batorski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz Instytut Badań Systemowych PAN
prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk Instytut Matematyczny PAN
Sylwester Kominek Robotrendy Sp. z o. o.
prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki Instytut Podstaw Informatyki PAN
Rafał Kowalczyk PKP Informatyka
Krzysztof Krzyścin CD PROJEKT RED
Sebastian Kuk Finitec sp. z o. o.
dr Paweł Lizak Komisja Nadzoru Finansowego
Tadeusz Osowski Urząd m.st. Warszawy, Biuro Cyfryzacji Miast
Zofia Redzisz PwC Polska Sp. z o. o.
Adam Ros Samsung Electronics
Jarosław Sawko Platige Image S.A.
Tomasz Sulej eo Networks S.A
Daniel Waszkiewicz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Albert Wolant NVIDIA Poland Sp z o. o.

 

Reprezentacja Wydziału MINI PW:

dr hab. inż. Wojciech Domitrz, profesor uczelni Dziekan Wydziału
dr inż. Krzysztof Kaczmarski Prodziekan ds. Nauczania, Przewodniczący Komisji Programowej ISI
dr hab. inż. Maciej Grzenda, profesor uczelni Przewodniczący Komisji Programowej IAD
dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni Prodziekan ds. Studenckich, Przewodnicząca Komisji Programowej MAT i MAD
prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów IAD, Przewodniczący Komisji Programowej MAD, Członek Komisji Programowej IAD
dr hab. inż. Przemysław Biecek, profesor uczelni Prodziekan ds. Rozwoju, Członek Komisji Programowej IAD
dr Anna Cena Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na kierunku IAD
dr inż. Marcin Luckner Kierownik Ośrodka Badań dla Biznesu
dr inż. Joanna Porter-Sobieraj Opiekunka specjalności Projektowanie Systemów CAD/CAM
dr inż. Iwona Wróbel Członek Komisji Programowej ISI
Marcin Borkowski Kierownik Laboratorium
Jakub Jung Przewodniczący WRS MiNI

 

Post Author: Marcin Karolak