Raport – Znaczenie myślenia wizualnego w procesie przyswajania informacji

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zrealizował projekt badawczy pn. „Znaczenie myślenia wizualnego w procesie przyswajania informacji”. Partnerem badania była kooperatywa kreatywna MAZANKI.

Celem głównym badania była diagnoza wpływu myślenia wizualnego na proces przyswajania informacji. W ramach badania porównano skuteczność przyswajania informacji w dwóch procesach przekazywania informacji: z wykorzystaniem techniki myślenia wizualnego i bez wykorzystania technik myślenia wizualnego oraz zdiagnozowano obszary zastosowania myślenia wizualnego. W toku realizacji badania wykorzystano jakościowe i ilościowe techniki gromadzenia i analizy danych: CAWI (n=1046), FGI (2 wywiady; n=13), TDI (n=3), moderacja i analiza komentarzy w mediach społecznościowych (Facebook).

Wykorzystanie myślenia wizualnego do prezentowania informacji wpływa pozytywnie na ich przyswajanie przez odbiorców – taki obraz wyłania się z przeprowadzonej analizy statystycznej.

Wyniki przeprowadzonego badania zaprezentowano w raporcie – zachęcamy do lektury.

Raport można zobaczyć tutaj.

Wyniki raportu przedstawiono także w formie wizualnej – prezentację można zobaczyć tutaj.