Sondaż #powiedzPW to inicjatywa konsultacji ze społecznością akademicką, funkcjonująca na Politechnice Warszawskiej od 2017 r., koordynowana przez Dział Badań i Analiz CZIiTT.

Celem Sondażu #powiedzPW jest zwiększenie uczestnictwa studentów i  pracowników w procesie podejmowania decyzji dotyczących uczelni, a także podniesienie poziomu satysfakcji ze studiowania i pracy w PW.

#powiedzPW jest okazją, aby w szybki sposób poznać zdanie społeczności akademickiej na tematy związane z organizacją życia na Uczelni i przekazać te opinie Władzom Politechniki Warszawskiej.

Rozwój to proces, który zawiera zarówno etap konsultacji, jak i  proponowania, ciągłego analizowania  i ulepszania rozwiązań. W tym procesie od samego początku bardzo istotna jest współpraca ze  społecznością akademicką. Wierzymy, że #powiedzPW stanie się istotnym narzędziem wspierającym rozwój Politechniki Warszawskiej.

Pierwotnie inicjatywa dedykowana była dla naszych studentów, jednak ze względu na zapotrzebowanie rozszerzona została na całą społeczność Politechniki Warszawskiej. Poszczególne edycje oznaczamy logotypem, w którym wskazujemy grupę, do której kierujemy dany Sondaż, czyli
Studentów,
Pracowników lub
– całej Społeczności PW.


Wersja polskojęzyczna
English description

Co dzieje się z wynikami sondażu?

Będziemy korzystać z Twojej opinii, aby pomóc Władzom i poszczególnym jednostkom Uczelni podejmować decyzje związane z rozwojem na PW. Wyniki sondażu są każdorazowo przekazywane do Władz PW oraz do innych osób decyzyjnych, związanych z tematem danego sondażu.

Dodatkowo wyniki publikujemy na stronie internetowej oraz w kanałach informacyjnych PW. To co również istotne, dążymy, by wnioski z #powiedzPW były wdrażane w życie.

Zrealizowane badania

Do tej pory zrealizowaliśmy 9 edycji Sondażu #powiedzPW o następującej tematyce:

  1. Sklep PW
  2. Wydarzenia w PW
  3. Przedsiębiorczość. Czym jest dla studentów PW?
  4. Organizacje studenckie
  5. Domy studenckie
  6. Strona internetowa PW
  7. Społeczna odpowiedzialność uczelni
  8. Inkubator Innowacyjności CZIiTT PW
  9. Działalność Samorządu Studentów PW

Raporty z badań są dostępne tutaj.


Gdzie można zgłaszać tematykę badań do sondażu?

Zgłoszeń prosimy dokonywać drogą mailową na adres: ankieta.cziitt@pw.edu.pl


Koordynatorem Sondażu #powiedzPW jest Dariusz Parzych, Dział Badań i Analiz CZIiTT PW, dariusz.parzych@pw.edu.pl.