Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii obok swojej podstawowej działalności jaką jest komercjalizacja wynalazków i technologii oraz współpraca z biznesem prowadzi oraz zarządza wieloma projektami realizowanymi na potrzeby Politechniki Warszawskiej oraz pracowników naukowych, nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz doktorantów i studentów.


Projekty realizowane oraz koordynowane przez CZIiTT PW

OpisRozp.Zak.Wartość
PLN
Dofinan-sowanie
PLN
Wkład własny CZIiTT
PLN
ProjektStatus
ASK
Architektura
2015-01-012016-05-31Pr. bad.zak.
Horyzont 2020 Fabspace 2.02016-03-012019-02-28Pr. bad.zak.
Dialog
2016-12-162018-12-15Pr. bad.zak.
Akcelerator BioTechMed2017-01-012018-09-30Pr. bad.zak.
Horyzont 2020 GETM3 2017-01-012020-12-31310.079,06310079,06Pr. bad.trwa
Dofin.Premia na Horyzoncie 2017-01-012020-12-3193.558,0093558,00Pr. bad.trwa
Horyzont 2020
KNEiS Płock
2017-01-012020-12-31120220,00108198,009 439,18Pr. bad.trwa
Panda2 (CePT)2017-01-012020-12-311929508,981929508,98Pr. bad.trwa
Inkubator+ 2017-01-312019-01-31Pr. bad.zak.
Kompetentny Wykładowca2017-03-012019-02-28Pr. dyd.zak.
Klub Profesorski2018-01-012021-12-31IN.BU.
POZ
trwa
UoF-ERASMUS +2018-01-312020-12-31Pr. dyd.zak.
NERW PW2018-02-012022-10-3137985430,3936848567,48397947,70Pr. dyd.trwa
CMI-Cyfrowa Polska2018-12-112023-12-3149885951,1549885951,15Pr. dyd.trwa
Laboratorium 5.40 Astrocent2019-01-012021-12-31IN.BU.
POZ
trwa
Preinkubacja
SZYBKI START
2019-01-012022-06-30655 808,52635525,7816841,61Pr. dyd.trwa
Gospostrateg
Mazovia 20
2019-01-012021-12-314719020,004719020,00Pr. bad.trwa
Statut 2018
Komercjalizacja
2019-01-012019-09-30Pr. bad.zak.
Inkubator 2.02019-02-012020-07-31Pr. bad.zak.
NERW 2 PW2019-03-012023-09-3036254351,2735166720,73249144,96Pr. dyd.trwa
Szkoła Orłów2019-09-012022-12-312022580,352022580,35Pr. dyd.trwa
IDUB2020-01-012025-12-31Pr. bad.trwa
Uczelnia Dostępna 2020-02-012023-09-3013561460,001311360,00PR.BU.
STR
trwa
Społeczna
Odpowiedzial-ność Nauki
2020-07-012022-06-30997679,92897879,9156600,01Pr. bad.trwa
Inkubator 4.02020-08-012022-12-312120000,001900000,00220000,00Pr. bad.trwa
MSODI2021-01-052021-12-312407825,212407825,21Pr. bad.trwa
Spinaker
Międzynarodowe szkoły letnie PW
2021-10-012023-08-31716950,00716950,00Pr. dyd.trwa