Projekt Naukowiec: wyniki raportu

„PROJEKT NAUKOWIEC” to inicjatywa polskiej sieci EURAXESS, członka europejskiej sieci wspierającej mobilność naukowców. W jej ramach nasz Dział Badań i Analiz zrealiwał  badania społeczne dla Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dotyczące potrzeb i oczekiwań młodych naukowców w związku z rozwojem kariery naukowej.

W badaniach wzięli udział młodzi naukowcy (doktoranci, pracownicy naukowi) oraz eksperci z zakresu wspierania rozwoju kariery, dzieląc się swoja opinią na temat możliwości i barier w rozwoju kariery naukowej, przygotowania młodych naukowców do pracy w różnych sektorach, w kraju i za granicą, a także kompetencji i narzędzi wspierających rozwój kariery naukowca.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z raportem http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/Raport%20PL-ERADays.pdf.

 Serię wydarzeń i warsztatów w 2017 r. zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE a badanie przeprowadził Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.

Realizatorzy badania. Dr Aleksandra Wycisk i Mateusz Kałamarz

Realizatorzy badania. Dr Aleksandra Wycisk i Mateusz Kałamarz