Projekt FabSpace 2.0

Fab SpaceCelem projektu FabSpace 2.0 jest upowszechnienie wykorzystania danych przestrzennych w życiu społeczno-gospodarczym. Dzięki udostępnieniu danych przestrzennych oraz platformy do ich wykorzystania programiści, naukowcy, organy administracji publicznej i NGO będą mogli w sposób twórczy spotkać się, razem pracować oraz współtworzyć nowe narzędzia i modele biznesowe.

FabSpace 2.0 zapewnia wolny dostęp do danych i umożliwia wspólną pracę w zakresie tworzenia innowacji opartych na danych przestrzennych w 6 europejskich uniwersytetach – w tym na Politechnice Warszawskiej. Użytkownikom FabSpace zostanie udzielone wsparcie online. Przeprowadzone zostaną również szkolenia dla studentów i naukowców z zakresu przedsiębiorczości i innowacji. Dodatkowo w wyniku przeprowadzenia 18 lokalnych oraz 3 europejskich konkursów polegających na opracowywaniu nowych rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom stawianym przez NGO i firmy, wzmocnione zostaną wzajemne relacje pomiędzy uniwersytetami, przemysłem, sektorem publicznym i społeczeństwem obywatelskim.

Oczekuje się, że z FabSpace korzystać będzie ok. 1500 studentów i naukowców, z czego połowa z nich weźmie udział w konkursach dotyczących rozwoju własnych produktów.

Projekt FabSpace 2.0 realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum 15 podmiotów z 6 krajów europejskich. Polskimi partnerami projektu są:

  • Politechnika Warszawska
  • Opegieka Sp. z o.o.

Laboratorium FabSpace na Politechnice Warszawskiej

Polska jako jeden z partnerów projektu swoje laboratorium FabSpace otwiera w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, pok. 5.05.

Laboratorium będzie spełniało rolę centrum zapewniającego dostęp do danych przestrzennych i danych satelitarnych, do platformy FabSpace https://fabspace.opegieka.pl, do otwartego oprogramowania i narzędzi do obróbki danych.

Oferta skierowana jest głównie do studentów, naukowców, ale również do podmiotów zewnętrznych. Laboratorium wyposażone jest w 5 komputerów stacjonarnych oraz urządzenia przenośne. Stacje posiadają niezbędne parametry do pracy z danymi satelitarnymi oraz oprogramowanie niezbędne do ich opracowywania i analiz.

Szczegóły dostępne u opiekuna laboratorium FabSpace, na stronie projektu www.fabspace.eu, a wkrótce także na polskiej grupie Facebook pod nazwą FabSpace 2.0_Poland.

Manager platformy: Anna BIAŁCZAK Anna.Bialczak@opegieka.pl
Opiekun laboratorium: Paulina ŚCIANA Paulina.Sciana@opegieka.pl
Platforma FabSpace w Polsce : https://fabspace.opegieka.pl
Międzynarodowa strona projektu: www.fabspace.eu

Więcej informacji:

Paulina Ściana  opiekun laboratorium Paulina.Sciana@opegieka.pl
Łukasz Sztern – CZIiTT PW lukasz.sztern@pw.edu.pl