Program Gospostrateg. Potencjał gospodarczy województwa mazowieckiego. Wybrane (de)stymulanty rozwoju

Zespół badawczy z naszego Działu Badań i Analiz podsumował realizację pierwszego zadania w projekcie Gospostrateg: „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”.

Efektem prac jest podsumowanie dotychczasowego dorobku naukowego i badawczego w odniesieniu do potencjału gospodarczego województwa mazowieckiego. Opracowanie identyfikuje bariery rozwoju regionu oraz zawiera informacje na temat istniejących luk badawczych. Jest podstawą dla rozpoczynających się badań terenowych, które mają wspomóc Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w aktualizowaniu założeń dokumentów strategicznych rozwoju regionu. Zachęcamy do zapoznania się z infografiką i streszczeniem wykonawczym zadania 1: http://bit.ly/Gospostrateg_infografika
http://bit.ly/Gospostrateg_podsum_zad_1
(KN)