Kompetencje Rady Programowej

  • wskazywanie kierunków rozwoju działalności CZIiTT PW;
  • opiniowanie dokumentów kluczowych dla rozwoju Centrum;
  • ocena długofalowych planów działań CZIiTT PW;
  • opiniowanie sprawozdań Dyrektora z działalności jednostki.

Skład Rady Programowej

Wspólnota akademicka PW

dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka
– Przewodnicząca Rady Programowej CZIiTT PW

prof. dr hab. inż. Robert Sitnik

Krystian Jędrzejczak
– Przewodniczący Rady Doktorantów

Paweł Świniarski
– Przewodniczący Samorządu Studentów

Organy administracji publicznej i samorządowej

Edyta Demby-Siwek
– Prezes, Urząd Patentowy RP

Aleksandra Szwed
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Organizacje pozarządowe

Sławomir Olejnik
– Prezes Zarządu, Fundacja Polska Innowacyjna

dr inż. Radosław Kwapiszewski
– Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Sektor przedsiębiorstw

dr inż. Jerzy Kalinowski
– DigiStrat

dr inż. Arkadiusz Majoch
– Dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, PKN Orlen S.A.

Instytucje otoczenia biznesu

Dionizy Smoleń
– Dyrektor, PWC Advisory

dr Anna Tórz
– Poznański Park Naukowo-Technologiczny


Fotorelacja z posiedzenia Rady Programowej CZIiTT PW w dniu 22.04.2022