Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Uruchomiliśmy zapisy na badania “Nowa normalność” w Politechnice Warszawskiej. Zmiany w procesie kształcenia na uczelni badawczej w wyniku pandemii.

Podczas serii spotkań z członkami i członkiniami społeczności akademickiej chcielibyśmy określić i ocenić  zmiany w procesie dydaktycznym, które zaszły w PW w związku z zaistnieniem zagrożenia epidemiologicznego.

Serdecznie zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami, doświadczeniami i propozycjami usprawnień podczas grup fokusowych w formule on-line (MS Teams, czas: ok. 90 minut). Formularz zgłoszeniowy: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/733317?lang=pl

Podyskutujemy o tym, jak dostosowywać proces kształcenia (merytorycznie i organizacyjnie), aby utrzymywać jego wysoką jakość kształcenia mimo nagłych sytuacji kryzysowych oraz o tym, jakie są potrzeby i oczekiwania społeczności PW w zakresie wsparcia w adaptacji do nowej sytuacji (np. organizowanie przestrzeni w sposób zapewniający poczucie bezpieczeństwa, troska o dobrostan psychiczny w sytuacji kryzysu).


Badania mają na celu wsparcie władz Politechniki Warszawskiej w dbaniu o wysoką jakość kształcenia i pracy w bezpiecznym środowisku; realizacja w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Studiów, prof. drem hab. inż. arch. Janem Słykiem.


Badanie realizowane w ramach projektu „NERW PW. Nauka–Edukacja–Rozwój–Współpraca” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju,  Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.


Post Author: Ewa Bichta