Badania i Analizy

dr Katarzyna Modrzejewska

kierownik Działu Badań i Analiz
tel. : 22 234 59 78, pok. 1.09,
e-mail: katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl

Dariusz Parzych

Zastępca Kierownika Działu Badań i Analiz
tel. : 22 234 15 63, pok. 1.20,
e-mail: dariusz.parzych@pw.edu.pl

dr Aleksandra Wycisk

specjalista
tel. : 22 234 14 59, pok. 1.12,
e-mail: aleksandra.wycisk@pw.edu.pl

Magda Matysiak

specjalista
tel. : 22 234 14 29, pok. 1.13,
e-mail: magda.matysiak@pw.edu.pl

Magdalena Zakrzewska

referent ds. badań i analiz
tel. :22 234 15 63, pok. 1.20,
e-mail: magdalena.zakrzewska@pw.edu.pl

Gabriela Hołdanowicz

referent ds. badań i analiz
tel. :22 234 14 29, pok. 1.12,
e-mail: gabriela.holdanowicz@pw.edu.pl

Małgorzata Płaszczyca

specjalista
tel. :22 234 + wew. 15 63, pok. 1.20,
e-mail: malgorzata.plaszczyca@pw.edu.pl

Marcin Karolak

młodszy badacz
tel. :22 234 55 68, pok. 1.10,
e-mail: marcin.karolak@pw.edu.pl

Klaudyna Nowińska

młodszy badacz
tel. :tel. 22 234 5568, pok. 1.10,
e-mail: klaudyna.nowinska@pw.edu.pl

Monika Zgutka

specjalista
tel. :tel. 22 234 1563, pok. 1.20,
e-mail: monika.zgutka@pw.edu.pl

Ewa Bichta

młodszy badacz
tel. :tel. 22 234 1429, pok. 1.13,
e-mail: ewa.bichta@pw.edu.pl

Młodzi Naukowcy

dr inż. Kinga Kurowska

starszy specjalista
tel. : 22 234 + wew. 14 26, pok. 3.05,
e-mail: kinga.kurowska@pw.edu.pl

Michał Gajda

Kierownik Działu
tel. : 22 234 + wew. 14 25, pok. 3.03,
e-mail: michal.gajda@pw.edu.pl

Agata Żak

specjalista
tel. :22 234 + wew. 14 25, pok. 3.02,
e-mail: agata.zak@pw.edu.pl

Urszula Szczepankowska

specjalista
tel. :22 234 + wew. 14 24 pok. 3.06, tel. ,
e-mail: urszula.szczepankowska@pw.edu.pl

Kinga Piotrowska

referent ds. administracyjnych
tel. :tel. 22 234 1424, pok. 3.06,
e-mail: kinga.rytel@pw.edu.pl

Joanna Żebrowska

starszy referent ds. administracyjnych
tel. : tel. 22 234 1425, pok. 3.02,
e-mail: joanna.zebrowska@pw.edu.pl

Zygmunt Skiba

zygmunt.skiba@pw.edu.pl
tel. :22 234 14 25, pok. 3.03,
e-mail: specjalista ds. technicznych

Przestrzeń Centrum

Aneta Nowakowska

kierownik Działu
tel. : 22 234 + wew. 71 54, pok. 0.07,
e-mail: aneta.nowakowska@pw.edu.pl

Renata Dębowska

starszy specjalista ds. zamówień publicznych
tel. : 22 234 15 71, pok. 0.08,
e-mail: renata.debowska@pw.edu.pl

Wioletta Gustaw-Baranowska

główny specjalista ds. finansowych, pełnomocnik Kwestora
tel. : 22 234 + wew. 59 89, pok. 0.06,
e-mail: wioletta.baranowska@pw.edu.pl

Karolina Konopka

specjalista ds. finansowych
tel. : 22 234 14 75, pok. 0.09,
e-mail: karolina.konopka@pw.edu.pl

Agata Alef-Bolkowiak

główny specjalista ds. pomocy publicznej
tel. : 22 234 14 20, pok. 0.09,
e-mail: agata.bolkowiak@pw.edu.pl

Michał Szczepański

główny specjalista ds. zamówień publicznych i sprawozdawczości, pełnomocnik ds. zamówień publicznych
tel. : 22 234 + wew. 15 71, pok. 0.08,
e-mail: michal.szczepanski@pw.edu.pl

Aneta Rzetelska

specjalista ds. administracji i eksploatacji budynku
tel. : 22 234 14 22, pok. 0.25,
e-mail: aneta.rzetelska@pw.edu.pl

Marcin Krajewski

samodzielny referent ds. technicznych
tel. : 22 234 14 28, pok. 0.13,
e-mail: marcin.krajewski@pw.edu.pl

Paweł Lewandowski

referent ds. technicznych
tel. : 22 234 14 28, pok. 0.13,
e-mail: pawel.lewandowski@pw.edu.pl

Jacek Jamka

specjalista ds. instalacji sanitarnych
tel. : 22 234 14 22, pok. 0.25,
e-mail: jacek.jamka@pw.edu.pl

Karol Bąk

referent ds. technicznych
tel. :22 234 14 28, pok. 0.13,
e-mail: karol.bak@pw.edu.pl

Agnieszka Marchlewska

referent ds. finansowych
tel. : 22 234 71 65, pok. 0.05,
e-mail: agnieszka.marchlewska@pw.edu.pl

Gabriela Barcińska

referent ds. administracyjnych
tel. :22 234 20 00,
e-mail: gabriela.barcinska@pw.edu.pl

Aleksandra Golańska

samodzielny referent ds. finansowych
tel. :22 234+ wew. 59 89, pok. 0.06,
e-mail: aleksandra.golanska@pw.edu.pl

Katarzyna Bandurska

referent ds. finansowych
tel. :22 234 7165, pok. 0.06,
e-mail: katarzyna.bandurska@pw.edu.pl

Klaudia Retko

referent ds. finansowych
tel. :22 234 7165, pok. 0.06,
e-mail: klaudia.retko@pw.edu.pl

Beata Lesiak

referent ds. finansowych
tel. :22 234 71 65, pok. 0.05,,
e-mail: beata.lesiak@pw.edu.pl

Izabella Gromek

specjalista ds. finansowych
tel. :22 234 14 75, pok. 0.09,
e-mail: izabella.gromek@pw.edu.pl

Tomasz Turzyński

referent ds. technicznych
tel. :22 234 59 88, pok. 013,
e-mail: tomasz.turzynski@pw.edu.pl

Wsparcie Edukacji

dr inż. Rafał Ruzik

kierownik Działu
tel. : 22 234 59 93, pok. 5.32,
e-mail: rafal.ruzik@pw.edu.pl

Joanna Rak

samodzielny referent ds. projektów
tel. :tel. 22 234 14 71, pok. 5.09,
e-mail: joanna.rak@pw.edu.pl

Anna Gąsiorowska-Wasiak

samodzielny referent ds. projektów
tel. :tel. 22 234 14 23, pok. 3.14,
e-mail: a.gasiorowska.wasiak@pw.edu.pl

Inga Katsevych

samodzielny referent ds. projektów edukacyjnych
tel. :22 234 14 71, pok. 5.09 ,
e-mail: inga.katsevych@pw.edu.pl

Agnieszka Płocharska

samodzielny referent ds. projektów
tel. :22 234 14 23, pok. 2.30,
e-mail: agnieszka.plocharska@pw.edu.pl

Monika Mrówczyńska

samodzielny referent ds. projektów edukacyjnych
tel. :22 234 14 23, pok. 3.14,
e-mail: monika.mrowczynska@pw.edu.pl

Ochrona własności intelektualnej

dr Krzysztof Raszplewicz

główny specjalista ds. komercjalizacji
tel. : 22 234 71 59, pok. 4.23,
e-mail: krzysztof.raszplewicz@pw.edu.pl

mgr Anna Basiak

specjalista ds. administracyjnych
tel. : 22 234 14 70, pok. 4.2 3,
e-mail: anna.basiak@pw.edu.pl

Tomasz Poczęsny

Kierownik Działu
tel. :22 234 71 59, kom. 885 881 399, pok. 4.23,
e-mail: tomasz.poczesny@pw.edu.pl

Brokerzy Innowacji

Anna Ceglińska

tel. :22 234 14 70, pok. 4.23,
e-mail: anna.ceglinska@pw.edu.pl

Inkubacja Innowacji

Łukasz Sztern

specjalista ds. badań i Inkubatora
tel. : 22 234 14 72, pok. 2.06,
e-mail: lukasz.sztern@pw.edu.pl

Michał Chmielecki

specjalista ds. Inkubatora
tel. : 22 234 14 30, pok. 2.05,
e-mail: michal.chmielecki@pw.edu.pl

Aleksandra Pastusiak

specjalista ds. Inkubatora
tel. : 22 234 14 73, pok. 2.14,
e-mail: aleksandra.pastusiak@pw.edu.pl

Milena Szymańska

specjalista ds. Inkubatora
tel. : 22 234 14 73, pok. 2.14,
e-mail: milena.szymanska@pw.edu.pl

Jarosław Chojecki

specjalista ds. Inkubatora
tel. : 22 234 14 30, pok. 2.05,
e-mail: jaroslaw.chojecki@pw.edu.pl

Dyrekcja

Anna Rogowska

Dyrektor Centrum
tel. : 22 234 55 78, pok. 5.26,
e-mail: dyrektor.cziitt@pw.edu.pl

Małgorzata Wilanowska

specjalista ds. administracyjnych
tel. : 22 234 55 78, pok. 5.25,
e-mail: malgorzata.wilanowska@pw.edu.pl

Marcin Postawka

Zastępca Dyrektora

Pracownicy Centrum

prof. dr hab. Marek Krawczyk


e-mail: marek.krawczyk@pw.edu.pl

Katarzyna Podyma-Różak

starszy specjalista ds. komercjalizacji
tel. :22 234 7159, pok. 4.23,
e-mail: katarzyna.rozak@pw.edu.pl

Mateusz Strzałkowski

specjalista ds. komercjalizacji
tel. :22 234 6169, pok. 4.25,
e-mail: mateusz.strzalkowski@pw.edu.pl

Magdalena Chmielecka

tel. :22 234 7159, pok. 4.23,
e-mail: magdalena.chmielecka@pw.edu.pl