Kolejne medale dla wynalazków PW!

Technologie zaprezentowane na stanowisku Politechniki Warszawskiej podczas wystawy wynalazków IWIS 2018 International Warsaw Inwenstion Show otrzymały aż trzy medale!

  • Technologia recyklingu odpadów kawowych – złoty medal
  • Naturalny aromat różany – srebrny medal
  • Technologia zagospodarowania odpadów bursztynowych – brązowy medal

https://iwis.polskiewynalazki.pl/#/

Udział finansowany ze środków projektu „KEPP – Komercjalizacja – efektywna, przyjazna i profesjonalna” w programie „Inkubator Innowacyjności + ”, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet IV, Działanie 4.4.