Kolejna edycja sondażu #powiedzPW

Przed nami kolejny, już szósty sondaż z serii #powiedzPW. Tym razem społeczność Politechniki Warszawskiej ma szansę wyrazić swoją opinię na temat społecznej odpowiedzialności uczelni, czyli strategii zarządzania, zgodnie z którą uczelnia w swoich działaniach uwzględnia interesy i potrzeby społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności ze studentami, pracownikami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, w którym funkcjonuje.

Aktualny kwestionariusz dotyczący społecznej odpowiedzialności uczelni można wypełnić na stronie https://bit.ly/2QLJK7T.

Akcja sondażowa ma pomóc w prowadzeniu sprawnej i skutecznej komunikacji między studentami i władzami naszej Uczelni. Dzięki niej możliwe jest lepsze zrozumienie studenckiego stanowiska w kwestiach edukacyjnych, organizacyjnych i kulturalnych. Wszystkie zgłaszane za pośrednictwem ankiet opinie są gromadzone i opracowywane przez Dział Badań i Analiz CZIiTT, a później prezentowane w formie infografiki na stronie internetowej CZIiTT.

Sondaż Studencki #powiedzPW jest prowadzony pod patronatem Prorektora ds. Studenckich dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW.

źródło: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Sondaz-powiedzPW-Spoleczna-odpowiedzialnosc-uczelni