NERW 2

Projekt „NERW2”

Celem Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja Projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.

Realizacja Projektu wynika z potrzeb zgłaszanych przez środowiska akademickie oraz otoczenie społeczno-gospodarcze zwracające uwagę na konieczność zmiany sposobu kształcenia studentów na bardziej praktyczne (projektowe) i nowoczesne (wykorzystujące nowe narzędzia), odpowiadające na potrzeby pracodawców. Rezultaty Projektu wpłyną na podniesienie jakości kształcenia studentów, co przełoży się na lepsze postrzeganie absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy.

Koordynatorem projektu jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Zadanie 12 – Akademia „First Step”

Akademia jest skierowana do studentów zainteresowanych tematem tworzenia innowacji oraz zakładania i prowadzenia firmy. Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą technik walidacji i rozwijania projektów, oraz uzyskają odpowiedź na pytanie: jak od etapu pomysłu przejść do etapu zakładania firmy. W trakcie warsztatów nauczą się krótko i konkretnie przedstawiać pomysły oraz uzyskają podstawową wiedzę dot. budowania modeli biznesowych dla projektów.

Co zyskają uczestnicy kursu:

Wiedza na temat: ochrony własności intelektualnej, aspektów prawnych związanych z zakładaniem firmy, metod walidacji pomysłów, budowania strategii sprzedażowej i marketingowej oraz tworzenia modelu biznesowego.

Kompetencje w zakresie komunikacji (w tym efektywnej prezentacji projektu biznesowego), budowania zespołu oraz odpowiedniego prowadzenia biznesu.

Umiejętności dot. generowania pomysłów i kreatywnego podejściem do rozwiązywania problemów oraz tworzenia produktów/usług, które byłyby odpowiedzią na zidentyfikowany problem.

Z czego składa się kurs:

  • Cykl wykładów „Jak zbudować swój start-up?” Tematyka:
  • techniki i sposoby walidacji pomysłów / ochrona pomysłów biznesowych / formalne aspekty zakładania firm (2 x 4 godzinne wykłady)
  • budowanie zespołu / techniki wspomagające marketing i sprzedaż (2 x 4 godzinne wykłady)
  • Jak się tworzy innowacje, czyli warsztaty dla przyszłych start-upów

Trzydniowe warsztaty skupione na praktycznym ćwiczeniu technik i umiejętności przydatnych w realizacji projektów biznesowych:

  • Design Thinking – jak wykorzystać DT w projektach biznesowych? (16 godz. lekcyjnych )
  • Elevator pitch – czyli jak krótko i konkretnie przedstawić siebie i swój pomysł na biznes (8 godz. lekcyjnych)

Rezultatem każdych przeprowadzonych warsztatów będą: 4 prototypy innowacyjnych rozwiązań oraz 4 filmiki przedstawiające pomysł na biznes (elevator pitch).

  • Mam swój pomysł – intensywny, praktyczny warsztat biznesowy

Warsztat dla uczestników Akademii (intensywny, praktyczny warsztat biznesowy), w trakcie którego uczestnicy pracują w grupach nad case’ami wypracowanymi podczas warsztatów. W ciągu maratonu budują model biznesowy, układają strategię marketingową i planują sprzedaż dla swojej usługi/produktu. Nad całym procesem czuwają eksperci/mentorzy (prawnicy, HR-owcy, marketingowcy, przedstawiciele biznesu). Uczestnicy mają możliwość w praktyce przećwiczyć zgromadzoną w trakcie wykładów i warsztatów wiedzę, a także nawiązać nowe znajomości (networking).

Regulamin kursów dostępny jest na stronie projektu.

Zał. 1 Oświadczenie i dane uczestnika studenta

Nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania:

Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Koordynator zadania: Łukasz Sztern
Tel.: 22 234 14 72, e-mail: inkubator.cziitt@pw.edu.pl

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.