Inkubator Innowacyjności

Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ) stanowi zaplecze infrastrukturalne oraz merytoryczne dla środowiska akademickiego PW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez wsparcie m.in.:

 • start-upów;
 • uczelnianych firm technologicznych (spin off/out);
 • nowoczesnych form przedsiębiorczości, inicjatyw klastrowych;
 • współpracy z sektorem biznesu, IOB/IOW, współpracy z partnerami międzynarodowymi.

Oferta ININ kierowana jest przede wszystkim do trzech grup odbiorców:

 • Osoby lub zespoły, które pragną zweryfikować pomysł biznesowy lub produkt poprzez udział
  w 2-miesięcznym programie preinkubacji.
 • Osoby lub zespoły, które pragną rozwinąć pomysł biznesowy lub produkt poprzez udział
  w 6-miesięcznym programie akceleracji.
 • Start-upy i młode firmy technologiczne, które szukają wsparcia w rozwoju dzięki uczestnictwu
  w programie inkubacji.

ININ grafika


Najbliższe nabory

Preinkubacja edycja #2 Zgłoś swój pomysł do programu preinkubacji. Jesień 2018. Zapisy>>

Akceleracja Zgłoś swój pomysł do programu akceleracji. Informacje wkrótce.

Inkubacja Trwa otwarty nabór firm do Inkubatora. Szczegółowe informacje>>