II Forum Dialogu Nauka-Przemysł

W imieniu partnerów projektu „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” realizowanego w ramach programu „DIALOG” zapraszamy do udziału w II Forum Dialogu Nauka – Przemysł.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16-17 października 2018 r. w CZIiTT PW

Zgodnie z charakterem wydarzenia i realizowanym w konsorcjum projektem podczas zaplanowanych konferencji tematycznych szczególny nacisk zostanie położony na współpracę biznesu z nauką.
Tym razem forma współpracy zostanie przedstawiona poprzez dwie platformy naukowe, które w swym zakresie działania obejmują najbardziej strategiczne obszary tematyczne badań i rozwoju technologii w Polsce, a więc Platformę Interbiomed w konferencji „Diagnostyka i systemy podawania leków: od badań do aplikacji” oraz Platformę Fotowoltaiki w konferencji PV Horizons 2020+.

Pełen program Forum

zaproszenie

Partnerami projektu są: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo – Hutnicza, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Politechnika Częstochowska.