Dzień Otwarty DRIMn

30 października 2018 r. godz. 16:30 III piętro sala 3.07

Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców zaprasza przedstawicieli kół naukowych na spotkanie podczas, którego zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania infrastruktury Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW w ramach realizacji projektów badawczych kół naukowych oraz zasad z tym związanych. Podczas spotkania oprowadzimy uczestników prezentując przestrzeń i możliwości w niej.

Serdecznie Zapraszamy !