Dział Ochrony Własności Intelektualnej

Cel

Naszym zadaniem jest komercjalizacja nowoczesnych rozwiązań opracowywanych na Politechnice Warszawskiej. Chcemy wspierać w ten sposób rozwój innowacyjności na terenie Warszawy, Mazowsza,
a nawet całej Polski. Wprowadzając na rynek nowe technologie, które są odpowiedzią na najczęstsze problemy gospodarcze, wpływamy na jakość życia społeczeństwa.

Powodujemy, że najnowsze rozwiązania technologiczne opracowywane na PW docierają do przedsiębiorców, którzy ich najbardziej potrzebują. Sieciujemy ekspertów PW z partnerami biznesowymi zainteresowanymi wykorzystaniem nowych rozwiązań.

DKiTT grafika


Umożliwiamy

  • dostęp do potencjału naukowo-badawczego zespołów naukowych Politechniki Warszawskiej;
  • pośrednictwo między zespołami naukowymi i firmami w zakresie badań zamawianych;
 • identyfikowanie oraz połączenie zespołów naukowych PW z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach:
  – komercyjnych usług badawczych realizowanych na zlecenie firm,
  – konsorcjum w projektach finansowanych w ramach środków UE,
  – podwykonawstwa/usług eksperckich w projektach finansowanych w ramach środków UE.