<< Powrót

Dział Ochrony Własności Intelektualnej

Cel

Naszym zadaniem jest komercjalizacja nowoczesnych rozwiązań opracowywanych na Politechnice Warszawskiej. Chcemy wspierać w ten sposób rozwój innowacyjności na terenie Warszawy, Mazowsza,
a nawet całej Polski. Wprowadzając na rynek nowe technologie, które są odpowiedzią na najczęstsze problemy gospodarcze, wpływamy na jakość życia społeczeństwa.

Powodujemy, że najnowsze rozwiązania technologiczne opracowywane na PW docierają do przedsiębiorców, którzy ich najbardziej potrzebują. Sieciujemy ekspertów PW z partnerami biznesowymi zainteresowanymi wykorzystaniem nowych rozwiązań.

DKiTT grafika


Umożliwiamy

  • dostęp do potencjału naukowo-badawczego zespołów naukowych Politechniki Warszawskiej;
  • pośrednictwo między zespołami naukowymi i firmami w zakresie badań zamawianych;
 • identyfikowanie oraz połączenie zespołów naukowych PW z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach:
  – komercyjnych usług badawczych realizowanych na zlecenie firm,
  – konsorcjum w projektach finansowanych w ramach środków UE,
  – podwykonawstwa/usług eksperckich w projektach finansowanych w ramach środków UE.
W budynku przy ulicy Rektorskiej 4 w Warszawie, mieszczą się następujące jednostki i instytucje Politechniki Warszawskiej:

 

CBOiB (Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa)

www.cboib.pw.edu.pl

 

COP (Centrum Obsługi Projektów)

www.cop.pw.edu.pl

 

CZIiTT (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)

www.cziitt.pw.edu.pl

 

Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

www.ca.pw.edu.pl/Dzial-ds.-Ochrony-Informacji-Niejawnych-i-Spraw-Obronnych

 

IBS (Instytut Badań Stosowanych sp. z o.o.)

www.ibs.pw.edu.pl/pol

 

IDUB (Biuro Wsparcia Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza)

www.badawcza.pw.edu.pl

 

Instytut Konfucjusza

www.confucius.pw.edu.pl

 

RD (Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Rada-Doktorantow

 

RKN (Rada Kół Naukowych)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Samorzad-Studentow/Rada-Kol-Naukowych

 

SA (Straż Akademicka)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Straz-Akademicka

 

SON (Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych)

www.bss.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-Osob-Niepelnosprawnych