<< Powrót

Dział Wsparcia Edukacji

Czym się zajmujemy?

Pomagamy w rozwoju edukacji w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, innowacyjności, transferu technologii i komercjalizacji. Chcemy pobudzać kreatywność i przedsiębiorczość w środowisku akademickim poprzez rozwijanie twórczych działań. Organizujemy m.in. szkolenia, warsztaty, kursy, a także włączamy się w realizację projektów edukacyjnych. Nie ograniczamy się tylko do przekazywania teorii, przygotowujemy spotkania i dyskusje promujące współpracę środowiska akademickiego z przedsiębiorcami – praktykami.


Współpracując z Działem Wsparcia Edukacji zyskujesz:
  • doświadczonego i rozpoznawalnego partnera do realizacji projektu edukacyjnego;
  • wsparcie przy opracowaniu projektu edukacyjnego;
  • pomoc w organizacji szkoleń/warsztatów/konferencji;
  • wsparcie w nawiązaniu współpracy między środowiskiem nauki i biznesu m.in. pomoc w organizacji staży czy konkursów skierowanych do studentów, naukowców.

Masz ciekawy pomysł na projekt? Zrealizujmy go wspólnie.

Chcesz podzielić się swoją wiedzą z innymi? Napisz do nas, a pomożemy Ci zorganizować spotkanie.

Naszą specjalnością są projekty edukacyjne. Zrealizowany „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” był jednym z największych projektów edukacyjnych dofinansowanych z funduszy UE (89 mln zł). Wzięło w nim udział ponad 30 tys. osób.


 

W budynku przy ulicy Rektorskiej 4 w Warszawie, mieszczą się następujące jednostki i instytucje Politechniki Warszawskiej:

 

CBOiB (Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa)

www.cboib.pw.edu.pl

 

COP (Centrum Obsługi Projektów)

www.cop.pw.edu.pl

 

CZIiTT (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)

www.cziitt.pw.edu.pl

 

Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

www.ca.pw.edu.pl/Dzial-ds.-Ochrony-Informacji-Niejawnych-i-Spraw-Obronnych

 

IBS (Instytut Badań Stosowanych sp. z o.o.)

www.ibs.pw.edu.pl/pol

 

IDUB (Biuro Wsparcia Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza)

www.badawcza.pw.edu.pl

 

Instytut Konfucjusza

www.confucius.pw.edu.pl

 

RD (Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Rada-Doktorantow

 

RKN (Rada Kół Naukowych)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Samorzad-Studentow/Rada-Kol-Naukowych

 

SA (Straż Akademicka)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Straz-Akademicka

 

SON (Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych)

www.bss.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-Osob-Niepelnosprawnych