Przestrzeń badawcza

Zapraszamy do skorzystania z kompleksowych usług badawczych i analitycznych oferowanych przez zespół Działu Badań i Analiz CZIiTT PW. Wyniki realizowanych przez nas badań pomogą w podjęciu kluczowych decyzji, m.in. w zakresie zarządzania innowacjami, wiedzą, jakością, transferem technologii, przedsiębiorczości.

Dysponujemy siecią laboratoriów badawczych:

 


Laboratorium badań społecznych

Mieści się tu profesjonalne studio do realizacji wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo. Oferujemy stanowiska pracy wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie ułatwiające zarządzanie procesem badawczym.

Oferowane usługi badawcze:

 • badania społeczne i ekonomiczne z wykorzystaniem techniki ankiety telefonicznej (CATI) w oprogramowaniu CADAS CATI;
 • automatyzacja procesu pobierania i przetwarzania kontaktowych baz danych;
 • cykliczna aktualizacja i weryfikacja tematycznych baz danych (automatycznie i manualnie) według wytycznych Zleceniodawcy.

Laboratorium przetwarzania danych i analiz

W laboratorium możliwe jest prowadzenie zaawansowanych prac analitycznych dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu.

Oferowane usługi badawcze:

 • badania społeczne i ekonomiczne z wykorzystaniem techniki ankiety internetowej (CAWI), w tym z wykorzystaniem przenośnego zestawu tabletów;
 • badania społeczne i ekonomiczne z wykorzystaniem techniki ankiety papierowej (PAPI);
 • konsultacje metodologiczne – wsparcie w opracowaniu narzędzi badawczych w ramach prowadzonych analiz statystycznych i prac badawczych;
 • analiza danych (ilościowych i jakościowych) oraz interpretacja: eksploracyjna analiza danych, analiza statystyczna, odkrywanie użytecznych biznesowo wzorców i zależności za pomocą technik data mining, text mining, machine learning;
 • wizualizacja wyników badań poprzez tworzenie interaktywnych wykresów i infografik na podstawie wyników badań;
 • budowanie rekomendacji istotnych dla wykorzystania wyników badań w praktyce;
 • opracowanie raportu badawczego obejmującego: streszczenie, tzw. executive summary, opis metodyki, przebieg procesu badawczego, najważniejsze dane, analizę, interpretację, wnioski, rekomendacje.

Laboratorium prac projektowych

To miejsce przeznaczone do wydajnej i sprawnej pracy zespołowej. Kameralna sala z widokiem na przestrzeń miejską buduje przyjazną i kreatywną atmosferę do pracy. W laboratorium można wygodnie pomieścić cztery grupy robocze składające się maksymalnie z sześciu członków. Poza przestronnym i jasnym wnętrzem, pomieszczenie oferuje możliwość dostępu do trzech projektorów pozwalających na jednoczesną prezentację wyników pracy każdego zespołu.

Oferowane usługi badawcze:

 • warsztaty projektowe – dla firm, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych chcących nawiązać współpracę z Centrum w zakresie prac badawczych;
 • Service Design (projektowanie usług);
 • realizacja procesów sieciowania nauki i biznesu;
 • konsultacje technik i narzędzi badawczych;
 • budowa koncepcji badawczej;
 • realizacja projektów badawczych;
 • tworzenie fiszek projektowych i wniosków o dofinansowanie projektów za pomocą kreatywnych technik pracy oraz narzędzi ułatwiających projektowanie (usługa realizowana w ramach zawartych umów o współpracę);
 • ewaluacja i monitoring projektów;
 • projektowanie procesu zarządzania projektem badawczym.
Pracownia kreatywności

Przestronna przestrzeń, którą można dowolnie aranżować. Odpowiednia do zróżnicowanych działań – od prac grupowych, przez warsztaty, aż po zaawansowane procesy kreatywne. Pracownia to miejsce dedykowane metodom kreatywnych prac projektowych, takich jak: Design Thinking, Service Design, Design Management. DT to metoda projektowania nowych rozwiązań opierająca się na pięciu etapach, od głębokiego zrozumienia potrzeb i problemów użytkownika, poprzez definiowanie właściwego problemu, generowanie pomysłów, po budowanie prototypów i testowanie.

Oferowane usługi badawcze:

 • realizacja badań społecznych z wykorzystaniem kreatywnych metod pracy;
 • realizacja badań ekonomicznych z wykorzystaniem gier kreatywnych np. Business Model Poker;
 • kreatywne warsztaty służące poszukiwaniu nowatorskich pomysłów i rozwiązań wybranych zagadnień;
 • trening twórczego myślenia.

Laboratorium innowacji nietechnologicznych

Laboratorium innowacji nietechnologicznych jest wyjątkowym miejscem. Powstało z przekonania, iż uczelnia powinna brać czynny udział w życiu miasta i regionu, tak aby rozwijać się w sposób zrównoważony, nie tylko w sferze innowacji związanych z technologią czy gospodarką, ale również w działalności społecznej skierowanej do mieszkańców. Główną rolę odgrywają tutaj innowacje nietechnologiczne, które poprzez rozwiązywanie wyzwań stojących przed społeczeństwem, mają na celu polepszenie jakości życia nas wszystkich. Działania te nie tylko towarzyszą wprowadzaniu innowacji technologicznych, ale również często je inicjują i decydują o ich powodzeniu.

CZIiTT PW poprzez stworzenie laboratorium chce inicjować spotkania społeczności akademickiej, organizacji miejskich i pozarządowych oraz przedsiębiorców. Procesy partycypacyjne wymagają zastosowania odpowiednio dostosowanych technik i metod, by pracować z osobami reprezentującymi odmienne środowiska – specjalistami w różnych dziedzinach. Zaproszeni do wspólnej, moderowanej rozmowy eksperci, w efekcie są w stanie wypracować konkretne zalecenia i propozycje odnośnie przedmiotu konsultacji np. rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności.

Oferowane usługi badawcze:

 • moderacja konsultacji społecznych (przeprowadzenie pełnego procesu);
 • tworzenie innowacji społecznych poprzez łączenie istniejących problemów społecznych z dostępnymi innowacjami technologicznymi;
 • realizacja badań na potrzeby inicjatyw społecznych, wspierających osiągnięcia nauki i techniki;
 • diagnoza istniejących problemów społecznych oraz tworzenie propozycji ich rozwiązania poprzez zastosowanie istniejących rozwiązań i innowacji;
 • poszukiwanie nowych, społecznie użytecznych zastosowań istniejących rozwiązań technologicznych;
 • konsultacje społeczne opracowanych rozwiązań (z wykorzystaniem interaktywnej prezentacji jako metody pozyskiwania informacji zwrotnej od potencjalnych użytkowników);
 • badania społeczne z zakresu User Experience;
 • badania z zakresu prognozowania metodyką foresight;
 • testowanie aplikacji projektowanych na stoły interaktywne.

Laboratorium technik multimedialnych – Studio nagrań

Laboratorium technik multimedialnych oraz towarzyszące mu Studio nagrań wraz z reżyserką to nowoczesna przestrzeń do produkcji i rejestracji nagrań audio-wideo. Studio daje możliwość aranżacji wnętrza, a standardowo mieści 6 osób. Jest ono profesjonalnie przygotowane do nagrań: wygłuszone pomieszczenie wraz z dostosowanym oświetleniem, zastosowanie techniki blue box pozwalające na zmianę tła na dowolny obraz oraz wydajny, wysokiej klasy sprzęt. Jest to doskonała przestrzeń do przeprowadzenia np. debaty wraz z rejestracją nagrania.

Usługi Studia nagrań oferowane są przez Laboratorium technik multimedialnych we współpracy ze Studencką Telewizją Internetową TVPW.

Oferowane usługi:

 • usługi audio-wideo;
 • transmisje i streaming wydarzeń – wielokamerowe realizacje z transmisją na żywo do internetu (np. wydarzeń organizowanych w auli Centrum);
 • wykonanie sesji fotograficznej oraz obróbka zdjęć w programie graficznym, fotorelacje z wydarzeń;
 • udostępnianie studia na potrzeby nagrań i produkcji, a także sprzęt Studia nagrań na potrzeby wydarzeń organizowanych na PW;
 • webinaria dedykowane dla PW: kadra akademicka, jednostki i wydziały PW.