<< Powrót

Pracownia fokusowa

Elegancka i przestronna pracownia fokusowa stwarza komfortowe warunki do prowadzenia różnego rodzaju wywiadów grupowych, w tym wywiadów on-line tj. wykorzystujących sieć internetową do zdalnego połączenia z uczestnikami wywiadu.  Pracownia została urządzona z minimalistyczną prostotą, przez co jest odpowiednia do spotkań o różnym charakterze, w tym oficjalnych. Zależnie od potrzeb, można w niej ustawić zarówno stół do kameralnych spotkań z kilkoma respondentami, jak i duży stół konferencyjny, przy którym może zasiąść aż 16 debatujących uczestników.

Oferowane usługi badawcze:

  • kompleksowa obsługa badań FGI (opracowanie narzędzi badawczych, rekrutacja uczestników, przeprowadzenie wywiadów, nagranie, transkrypcja, analiza wyników, przygotowanie raportu i wizualizacji);
  • moderowanie paneli eksperckich;
  • realizacja pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI).

Zapraszamy do współpracy – skontaktuj się z Działem Badań i Analiz CZIiTT PW – FORMULARZ KONTAKTU

 

W budynku przy ulicy Rektorskiej 4 w Warszawie, mieszczą się następujące jednostki i instytucje Politechniki Warszawskiej:

 

CBOiB (Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa)

www.cboib.pw.edu.pl

 

COP (Centrum Obsługi Projektów)

www.cop.pw.edu.pl

 

CZIiTT (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)

www.cziitt.pw.edu.pl

 

Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

www.ca.pw.edu.pl/Dzial-ds.-Ochrony-Informacji-Niejawnych-i-Spraw-Obronnych

 

IBS (Instytut Badań Stosowanych sp. z o.o.)

www.ibs.pw.edu.pl/pol

 

IDUB (Biuro Wsparcia Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza)

www.badawcza.pw.edu.pl

 

Instytut Konfucjusza

www.confucius.pw.edu.pl

 

RD (Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Rada-Doktorantow

 

RKN (Rada Kół Naukowych)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Samorzad-Studentow/Rada-Kol-Naukowych

 

SA (Straż Akademicka)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Straz-Akademicka

 

SON (Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych)

www.bss.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-Osob-Niepelnosprawnych