Dział Badań i Analiz

Specjalizujemy się w inicjowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, szczególnie w zakresie:

  • wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej poprzez badania, m.in.: diagnoza sposobów rozumienia cech i kompetencji przedsiębiorczych, zapotrzebowania na usługi i produkty wraz z definiowaniem grup odbiorców, badania rynku konkurencji i testowanie produktów oraz usług;
  • transferu technologii i innowacji: poprzez badania, m.in.: wspierające poszukiwanie istniejących problemów społecznych i rozwiązań technologicznych, badania potrzeb i oczekiwań nauki i biznesu, a także poprzez procesy tworzenia innowacji, kreatywnego rozwiązywania problemów (Design Thinking) oraz rozwój nowych produktów i usług (Service Design);
  • procesów sieciowania nauki i biznesu: Business Intelligence, User Experience (UX), badania rynkowe;
  • procesów kreatywnych i innowacji nietechnologicznych: realizacja badań społecznych i ekonomicznych z wykorzystaniem warsztatów i gier kreatywnych oraz procesu Design Thinking;
  • obserwacji rynku pracy;
  • zarządzania jakością w szkolnictwie wyższym: badania dot. jakości kształcenia wśród otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, m.in. konsultacje koncepcji i programów kształcenia oraz potrzeb pracodawców zatrudniających absolwentów uczelni;
  • badań foresightowych, konsultacji społecznch, ewaluacji i monitoringu.

Dział Badań i Analiz to interdyscyplinarny zespół badaczy posiadający duże doświadczenie w badaniach naukowych i komercyjnych. Pracownicy naukowo-badawczy CZIiTT PW posiadają wiedzę i kompetencje z zakresu socjologii, ekonomii, psychologii, informatyki, polityki społecznej i nauk o kulturze. DBA utworzono w oparciu o działającą od 2012 r. Sekcję Wspierania Badań Społecznych w Biurze Rozwoju i Projektów Strategicznych PW.