Program Menedżer start-upu skierowany jest do studentek i studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji menadżerskich, personalnych i społecznych – przyszli menadżerowie start-upów.

Udział w kursie pozwala zdobywać i podnosić kompetencje w zakresie zarządzania projektami biznesowymi oraz dotyczące operacyjnego zarządzania firmą.

Rekrutacja:
w tej chwili nie prowadzimy rekrutacji do programu.

Jeżeli interesuję Cię udział w kursie skontaktuj się z nami.

Szczegółowych informacji udziela
Inkubator Innowacyjnościtel. +48 22 234 1472
inkubator.cziitt@pw.edu.pl

Regulamin dostępny jest na stronie
Menedżer start-upu NERW PW.


Ramowy program kursu Menedżer start-upu

Moduł I

Od pomysłu do projektu biznesowego

Wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek.

Service Design; elementy UI/UX.

Design Sprint – prototypowanie.

Moduł II

Zwinne zarządzanie projektami

Metodyki zwinnego zarządzania (Agile).

Lean management.

Team building.

Moduł III

Marketing
i sprzedaż

Marketing w firmie (planowanie kampanii).

Public Relations.

Marka własna.

Sprzedaż – narzędzia oraz zarządzanie procesem.

Moduł IV

Ekosystem
start-upów

Wybrane aspekty prawne.

Finansowanie.

Księgowość

Prawo zamówień publicznych.

Źródła finansowania krajowe i europejskie – rozliczanie projektów.

Moduł V

Perfect Investor Pitch (English)

Nauka jasnego i zrozumiałego przedstawiania pomysłów biznesowych.

Niezbędne elementy dobrej prezentacji.