Z możliwości rozwoju wiedzy i kompetencji, a także zdobywanie wyjątkowych doświadczeń korzystają:

 • młodzi naukowcy
  • studenci,
  • doktoranci,
 • nauczyciele akademiccy,
 • pracownicy administracyjni.

Pobudzamy kreatywność i przedsiębiorczość w środowisku akademickim poprzez rozwijanie twórczych działań.

Pomagamy w rozwoju edukacji w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, innowacyjności, transferu technologii i komercjalizacji, a także zdobywaniu nowych kompetencji kreatywnych i biznesowych przez młodych naukowców.

Organizujemy m.in. szkolenia, warsztaty, kursy, a także włączamy się w realizację projektów edukacyjnych. Nie ograniczamy się tylko do przekazywania teorii, przygotowujemy spotkania i dyskusje promujące współpracę środowiska akademickiego z przedsiębiorcami – praktykami.


Za działania związane z rozwojem kompetencji odpowiada Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców, a także Dział Wsparcia Edukacji.

Współpracując z CZIiTT zyskujecie Państwo:

 • doświadczonego i rozpoznawalnego partnera do realizacji projektu edukacyjnego;
 • wsparcie przy opracowaniu projektu edukacyjnego;
 • pomoc w organizacji szkoleń/warsztatów/konferencji;
 • wsparcie w nawiązaniu współpracy między środowiskiem nauki i biznesu m.in. pomoc w organizacji staży czy konkursów skierowanych do studentów, naukowców.

Naszą specjalnością są projekty edukacyjne. Zrealizowany „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” był jednym z największych projektów edukacyjnych dofinansowanych z funduszy UE (89 mln zł). Wzięło w nim udział ponad 30 tys. osób.