Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ) stanowi zaplecze infrastrukturalne oraz merytoryczne dla środowiska akademickiego PW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez wsparcie m.in.:

  • start-upów;
  • uczelnianych firm technologicznych spin-off i spin-out;
  • nowoczesnych form przedsiębiorczości, inicjatyw klastrowych;
  • współpracy z sektorem biznesu;
  • współpracy z instytucjami otoczenia biznesu;
  • współpracy z partnerami międzynarodowymi.

Oferta Inkubatora Innowacyjności kierowana jest przede wszystkim do:

  • Osoby lub zespoły, które pragną zweryfikować pomysł biznesowy lub produkt poprzez udział w 2-miesięcznym programie preinkubacji.
  • Start-upy i młode firmy technologiczne, które szukają wsparcia w rozwoju dzięki uczestnictwu w programie inkubacji.

Szczegółowych informacji udziela
Inkubator Innowacyjności
inkubator.cziitt@pw.edu.pl

Łukasz Sztern
Specjalista ds. Badań i Inkubatora
tel. +48 22 234 1472
lukasz.sztern@pw.edu.pl

Michał Chmielecki
Specjalista ds. Inkubatora
tel. +48 22 234 1430
michal.chmielecki@pw.edu.pl