W uzasadnionych przypadkach w ramach programu Patent PW wspieramy pracowników Politechniki Warszawskiej w ubieganiu się o międzynarodową ochronę wynalazków o wysokim potencjale wdrożeniowym, opartą na procedurach EPO i PCT lub prowadzonych indywidualnie

  • Międzynarodowa procedura w ramach Konwencji o Udzielaniu Patentów Europejskich – EPC (European Patent Convention) prowadzona jest przez Europejski Urząd Patentowy – EPO (European Patent Office). Daje ona możliwość ubiegania się o ochronę patentową w 44 państwach – głównie w krajach europejskich
    (https://www.epo.org/applying/european.html).
  • Międzynarodowa procedura w ramach Układu o Współpracy Patentowej – PCT (Patent Cooperation Treaty) prowadzona jest przez Światową Organizację Własności Intelektualnej – WIPO (World Intellectual Property Organization). Daje ona możliwość ubiegania się o ochronę niemal na całym świecie
    (https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/).
  • Indywidulne zgłoszenia w zagranicznych urzędach patentowych, które dają możliwość ustalenia strategicznej ścieżki ochrony wynalazku.

Wsparciem mogą zostać objęte zarówno nowe technologie jak i wynalazki już zgłoszone, dla których nie upłynął termin rozszerzenia (12 miesięcy liczone od daty zgłoszenia wynalazku w UPRP).W celu złożenia wniosku należy wypełnić Formularz zgłoszenia ochrony międzynarodowej. Dostęp wymaga zalogowania na koncie pracowniczym w domenie @pw.edu.pl.

Wsparcie międzynarodowej ochrony patentowej na Politechnice Warszawskiej jest finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) w ramach programu Patent PW. Koordynację działań prowadzi Dział Ochrony Własności Intelektualnej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Regulamin określający szczegółowe zasady dostępny jest pod adresem:

https://bip.pw.edu.pl/index.php/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2021/Decyzja-nr-179-2021-Rektora-PW-z-dnia-26-07-2021

Szczegółowych informacji udziela
Dział Ochrony Własności Intelektualnej
dowi.cziitt@pw.edu.pl

Tomasz Poczęsny
Kierownik Działu Ochrony Własności Intelektualnej
tel. + 48 22 234 1467
tomasz.poczesny@pw.edu.pl

Krzysztof Raszplewicz
Główny Specjalista ds. Komercjalizacji
tel. +48 22 234 7159
krzysztof.raszplewicz@pw.edu.pl