Własność intelektualna jest jednym z podstawowych zasobów strategicznych Politechniki Warszawskiej.

Zarządzanie wiedzą generowaną na uczelni to dbanie o jej należytą ochronę oraz ocena użyteczności dla otoczenia społeczno-gospodarczego. Dlatego jednym z największych wyzwań jest odpowiednie zabezpieczenie praw własności intelektualnej wynalazcy i naukowca.

Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskie – prof. dr hab. inż Adam Woźniak

Centrum kompetencyjne dla usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, pełni funkcję centrum kompetencyjnego dla usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.

Podstawowe działania związane z zarządzaniem własnością intelektualną dotyczą zabezpieczania praw i ochronę patentową:

 • Pozyskiwanie i agregowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych o potencjale rynkowym oraz niezbędnych oświadczeń.
 • Wstępna ocena rynkowa technologii.
 • Administrowanie procesem ochrony własności intelektualnej.
 • Przygotowanie Due Diligence własności intelektualnej.
 • Rozliczanie z twórcami przychodów z komercjalizacji.
 • Tworzenie strategii zarządzania własnością intelektualną.
 • Opracowywanie i obsługa krajowych zgłoszeń patentowych:
  • wynalazki,
  • wzory użytkowe,
  • wzory przemysłowe,
  • znaki towarowe,
  • topografie układów scalonych.
 • Opracowywanie międzynarodowych zgłoszeń patentowych.
 • Współpraca z doświadczoną kancelarią patentową. której przedmiotem działania jest kompleksowe doradztwo i pośrednictwo w zakresie międzynarodowej ochrony wynalazków opracowanych w Politechnice Warszawskiej.
 • Nadzór nad rozliczeniami oraz procedowanie opłat patentowych.

Więcej informacji
Dział Ochrony Własności Intelektualnej
dowi.cziitt@pw.edu.pl

Tomasz Poczęsny
Kierownik Działu Ochrony Własności Intelektualnej
tel. + 48 22 234 1467
tomasz.poczesny@pw.edu.pl

Krzysztof Raszplewicz
Główny Specjalista ds. Komercjalizacji
tel. +48 22 234 7159
krzysztof.raszplewicz@pw.edu.pl