Człowiek i Robot: Szansa czy konflikt w środowisku medycznym?

I Konferencja Platformy InterBioMed PW odbyła się we wtorek 06.06.2017 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Platforma Bioinżynierii i Biotechnologii „InterBioMed PW” we współpracy z Constance Care Centrum Rehabilitacji, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym , konsorcjum Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej sp. z o.o., Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej i PIAP-Scien Tech sp. z o.o. realizującym projekt Inkubator Innowacyjności +, po raz pierwszy zorganizowała interdyscyplinarną konferencję poświęconą rozwojowi medycyny rehabilitacyjnej, a w szczególności wykorzystaniu robotyki i automatyki.

Konferencję otworzył JM Rektor PW prof. Jan Szmidt. Prowadzącymi byli prof. Zbigniew Brzózka z Wydziału Chemicznego i prof. Cezary Rzymkowski z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Wśród gości, obok przedstawicieli środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu, był m.in.: prof. Łukasz Szumowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie konferencji przedstawiono perspektywy robotyki medycznej jako element rozwoju technologicznego w medycynie. Praktyczne zastosowania robotyki w rehabilitacji pokazali goście z zagranicy: Dr. Dennis Grasmücke, Universitätsklinik Bergmannsheil Bochum; Jorgen R. Jorgensen, Physiotherapist, Center for Rehabilitation of Brain Injury, University of Copenhagen; Yoshihiro Yasunaga, Cyberdyne Inc . Japan.

Studenci z kół naukowych WUM i PW przedstawili swój punkt widzenia na współistnienie ludzi i maszyn w aspekcie najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. W trakcie konferencji zaprezentowano najnowsze osiągnięcia techniki: pierwszy na świecie system robotyczny do terapii rehabilitacyjnych sterowany bezpośrednio układem nerwowym człowieka – Hybrid Assistive Limb – HAL® System, Egzotech Luna EMG system opracowany przez twórców z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mikrosystemy do analizy Lab-on-a-chip opracowane na Wydziale Chemicznym, urządzenie do kontrapulsacji nieinwazyjnej opracowane przez naukowców Wydziału Mechatroniki oraz system rehabilitacji pacjentów z urazami kręgosłupa opracowany przez naukowców z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a prezentowany przez BIO.MORPH sp. z o.o.

Przedstawiono informacje na temat możliwości wsparcia ciekawych i obiecujących wyników powstających w Politechnice Warszawskiej. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących między innymi dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off. Wsparcie udzielane jest w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.