<< Powrót

Rada Programowa

Skład Rady Programowej CZIiTT PW

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej


Środowisko naukowe

 • prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach – Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
 •  prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Paczuski – Kierownik Zakładu Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW, Filia w Płocku
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek – Kierownik Zakładu Organizacji Procesów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji PW
 • prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki – Kierownik Laboratorium Procesów Technologicznych Wydziału Chemicznego PW

Administracja publiczna

 • Mariusz Frankowski – p.o. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
 • Patrycja Klarecka – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Przedsiębiorcy

 • Piotr Chełmiński – Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki PKN ORLEN SA
 • Daniel A. Gottschald – Dyrektor Zarządzający TUM International GmbH
 • Michał Kucharski – Prezes Ylia sp. z o.o.
 • Maciej Sadowski – Prezes Fundacji Startup Hub Poland

Studenci i doktoranci

 • mgr inż. Artur Kopczyński – Przewodniczący Rady Doktorantów PW
 • Marta Przybylska – Przewodnicząca Samorządu Studentów PW

Kompetencje 

 • wskazywanie kierunków rozwoju działalności CZIiTT PW;
 • opiniowanie dokumentów kluczowych dla rozwoju Centrum;
 • ocena długofalowych planów działań CZIiTT PW;
 • opiniowanie sprawozdań Dyrektora z działalności jednostki.

 

W budynku przy ulicy Rektorskiej 4 w Warszawie, mieszczą się następujące jednostki i instytucje Politechniki Warszawskiej:

 

CBOiB (Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa)

www.cboib.pw.edu.pl

 

COP (Centrum Obsługi Projektów)

www.cop.pw.edu.pl

 

CZIiTT (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)

www.cziitt.pw.edu.pl

 

Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

www.ca.pw.edu.pl/Dzial-ds.-Ochrony-Informacji-Niejawnych-i-Spraw-Obronnych

 

IBS (Instytut Badań Stosowanych sp. z o.o.)

www.ibs.pw.edu.pl/pol

 

IDUB (Biuro Wsparcia Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza)

www.badawcza.pw.edu.pl

 

Instytut Konfucjusza

www.confucius.pw.edu.pl

 

RD (Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Rada-Doktorantow

 

RKN (Rada Kół Naukowych)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Samorzad-Studentow/Rada-Kol-Naukowych

 

SA (Straż Akademicka)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Straz-Akademicka

 

SON (Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych)

www.bss.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-Osob-Niepelnosprawnych