<< Powrót

Dyrekcja

Dyrekcja Centrum zajmuje się w szczególności:


  • zarządzaniem działaniami wszystkich zespołów CZIiTT PW;
  • pracą nad rozwojem Centrum, zgodnie z opracowaną strategią rozwoju;
  • przekazywaniem przedstawicielom środowiska nauki, biznesu i administracji państwowej relacji z efektów działalności;
  • reprezentowaniem CZIiTT PW wewnątrz uczelni oraz przed przedstawicielami otoczenia zewnętrznego;
  • nadzorowaniem właściwej współpracy z innymi jednostkami Politechniki Warszawskiej i z podmiotami zewnętrznymi;
  • efektywnym zarządzaniem budżetem;
  • projektowaniem nowych przedsięwzięć, realizowanych z własnej inicjatywy oraz na zlecenie władz uczelni;
  • udzielaniem rekomendacji dla Senatu Uczelni, dotyczących udziału w ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach oraz inicjatywach wspierających rozwój innowacyjności.

Anna Rogowska –  Dyrektor CZIiTT PW

Kontakt: pok. 5.26
telefon:  +48 22 234 5578
email:  dyrektor.cziitt@pw.edu.pl

Pełni obowiązki Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, poprzednio Zastępca Kanclerza Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju.
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, certyfikowany praktyk zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2, współautorka strategicznych projektów Politechniki Warszawskiej, zarówno współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym największego projektu na uczelniach wyższych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej – z budżetem przekraczającym 89 mln zł) jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projektów infrastrukturalnych i badawczych).
W ramach nadzorowanych projektów prowadziła liczne działania na rzecz m.in. rozwijania infrastruktury B+R oraz kompetencji i wykształcenia w poszczególnych regionach Polski.

 


Gosia_2Małgorzata Wilanowska specjalista ds. administracyjnych

Kontakt: pok. 5.25
telefon:  +48 22 234 5578
email:  malgorzata.wilanowska@pw.edu.pl

Specjalistka z wieloletnim stażem zawodowym. Od 2009 roku zatrudniona na Politechnice Warszawskiej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała, między innymi prowadząc sekretariat Zastępcy Kanclerza PW ds. Rozwoju.
Odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie zaplecza administracyjnego sekretariatu Dyrektor CZIiTT PW.

 

W budynku przy ulicy Rektorskiej 4 w Warszawie, mieszczą się następujące jednostki i instytucje Politechniki Warszawskiej:

 

CBOiB (Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa)

www.cboib.pw.edu.pl

 

COP (Centrum Obsługi Projektów)

www.cop.pw.edu.pl

 

CZIiTT (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)

www.cziitt.pw.edu.pl

 

Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

www.ca.pw.edu.pl/Dzial-ds.-Ochrony-Informacji-Niejawnych-i-Spraw-Obronnych

 

IBS (Instytut Badań Stosowanych sp. z o.o.)

www.ibs.pw.edu.pl/pol

 

IDUB (Biuro Wsparcia Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza)

www.badawcza.pw.edu.pl

 

Instytut Konfucjusza

www.confucius.pw.edu.pl

 

RD (Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Rada-Doktorantow

 

RKN (Rada Kół Naukowych)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Samorzad-Studentow/Rada-Kol-Naukowych

 

SA (Straż Akademicka)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Straz-Akademicka

 

SON (Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych)

www.bss.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-Osob-Niepelnosprawnych