Centrum

Czym jest CZIiTT PW?

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest najważniejszym na Mazowszu ośrodkiem wspierającym transfer technologii i zarządzanie innowacjami oraz prowadzącym badawcze projekty innowacyjne w tych dziedzinach. Działania te są realizowane przy wykorzystaniu potencjału Politechniki Warszawskiej.

Centrum powstało po połączeniu Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych PW, zajmującego się strategicznymi projektami Politechniki Warszawskiej realizowanymi z funduszy strukturalnych oraz Biura ds. projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” – największego w Polsce programu unijnego mającego na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy, wzmacniając ośrodek o nowe kompetencje.

Budowa Centrum była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków krajowych.


SAMSUNG CSC